Projecten

Educatieboerderijen op Texel

 • Neem een kijkje achter de schermen van een boerenbedrijf, op Texel is het mogelijk. Twee agrarische bedrijven zullen worden ingericht als bezoek- en educatieboerderij waar zowel de toerist en recreant als de eigen bevolking van harte welkom is. Met name voor scholieren kunnen de boerderijen een educatieve functie vervullen. Het blijkt dat de jeugd, vooral uit verstedelijkte gebieden, vaak de afkomst van agrarische producten zoals groente en zuivel niet kunnen herleiden. Wat in een potje, zakje of pakje zit, komt ergens vandaan en ziet er vaak in oorsprong anders uit.
  Behalve het inrichten van een ontvangst- en educatieruimte die aan alle milieu- en brandveiligheidseisen voldoet en het ontwikkelen van promotiemateriaal wordt ook een educatief programma samengesteld. Het wensenlijstje ziet er ambitieus uit:
  het schrijven en produceren van voorlichtingsfolders.
  het instrueren en opleiden van de gastheer en –vrouw en de medewerkers die de rondleidingen gaan verzorgen.
  het organiseren van 16 groepsexcursies in de zomermaanden waaraan individuele bezoekers kunnen deelnemen.
  het op maat maken van excursies en rondleidingen voor specifieke groepen, zoals schoolklassen.
  het aan groepen aanbieden van een programma buiten het zomerseizoen.
  het overdragen van kennis aan collega-agrariërs zodat ze in hun eigen leefomgeving ook actief aan natuur- en landschapsbehoud kunnen doen.
  het aangaan van samenwerkingsverbanden met de VVV Texel, EcoMare en Staatsbosbeheer om een dagvullend programma te kunnen samenstellen.

Initiatiefnemer
Vereniging De Lieuw voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op Texel.

Voordelen
De Lieuw is een actieve vereniging die samen met zo’n 180 agrarische ondernemers het Texelse landschap beheert en de natuur zoveel mogelijk behoudt. De boeren kunnen aan verschillende programma’s deelnemen en daarvoor contracten afsluiten, zoals voor het beschermen van weidevogels en het in stand houden van landschapselementen. De agrariërs en organisaties weten De Lieuw te vinden. Het grote publiek wordt echter nog niet bij het natuur- en landschapsbeheer op het eiland betrokken. Met een eigen plek in de educatieboerderijen kan De Lieuw de bezoeker op de hoogte brengen van zijn activiteiten, uitleg geven, vragen beantwoorden en mensen bewust maken van hun eigen leefomgeving of vakantiebestemming die zo waardevol is.

Bijzonderheden
De deelnemende agrarische ondernemers krijgen voor hun inspanning een vergoeding zowel voor het openstellen van hun boerderij als voor het beheren en behouden van de natuur en het kleinschalige landschap, zo karakteristiek voor het eiland. Op deze manier versterken de agrariërs het toeristische product Texel. Beide sectoren leveren zodoende een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van het waddeneiland en aan het vitaal houden van het platteland.

Startdatum: 01-12-2004

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 30.000,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland