Projecten

Duurzame Renovatie Recreatiewoningen op Texel

Op Texel wil men dat het eiland wordt geassocieerd met de term duurzaamheid. De Texelaar is trots en zuinig op zijn leefomgeving. Behoud van de natuur en het karakteristieke landschap, het cultuurhistorische erfgoed, tradities en gewoonten zijn hier voorbeelden van. Het ontwikkelen van streekproducten is ook een uiting van duurzaamheid want het betekent dat kleinschalige activiteiten in de agrarische sector en in de visserij voor de lokale economie én als toeristische trekpleister, blijven bestaan. Toerisme is namelijk al tientallen jaren de belangrijkste economische pijler van Texel. Er staan ruim 3.600 recreatiewoningen op het eiland; uitbreiding is nauwelijks mogelijk. De groei van het toerisme moet dan ook gezocht worden in een kwaliteitsverbetering van de verouderde vakantiebungalows. Uitgegaan wordt dat binnen nu en tien jaar de helft van dit aantal wordt gerenoveerd. Het is wenselijk dat dit op een duurzame manier gebeurd zodat de milieubelasting vermindert en de kwaliteit van de leefomgeving wordt vergroot. Het duurzaam renoveren van een recreatiewoning heeft echter zijn beperkingen: in een korte tijd verblijven veel verschillende (soorten) mensen in de vakantiewoning en maken gebruik van de gas-, elektriciteit- en watervoorziening. Het pakket van tachtig maatregelen dat bestaat voor het bouwen van permanente woningen en nieuwe vakantieverblijven dient gescreend te worden op toepasbaarheid bij het renoveren van een recreatiewoning. Het doel is om twintig maatregelen te selecteren en die te bespreken met enkele verhuurders van vakantieverblijven. De aanpassingen dienen uiteraard gebruikersvriendelijk en haalbaar te zijn. Uiteindelijk wordt een brochure samengesteld met daarin de mogelijke maatregelen, een investeringsindicatie en het te verwachten rendement per aanpassing.

Initiatiefnemers
Stichting Duurzaam Texel, zie www.duurzaamtexel.nl

Voordelen
Het initiatief wordt gedragen door de gemeente Texel en de Stichting Wonen Texel. Architecten, installateurs, aannemers, leveranciers en bouwkundigen zijn vanaf het begin betrokken bij het project en op de hoogte gehouden van de vordering. Uiteindelijk zijn zij de vakmensen die de opdrachtgever - eigenaar van een vakantiewoning - adviseren en zonodig overtuigen van nut en noodzaak van duurzaam renoveren. Zij zijn het ook die de werkzaamheden uitvoeren.
In het projectvoorstel is ook opgenomen dat een drietal vakantiehuizen duurzaam gerenoveerd worden en als proefwoningen worden opengesteld voor geïnteresseerden, met name voor eigenaren en verhuurders van recreatiewoningen.

Bijzonderheden
Texel is een voorbeeld voor alle toeristische gebieden in Nederland waar verouderde zomerwoningen staan. Het feit dat ooit de vakantiehuizen zijn gebouwd voor gebruik in de zomer, houdt in dat het slecht gesteld is met de isolatie en verwarming. Onderdelen waarop flinke milieuwinst behaald kunnen worden.
De brochure kan over heel Nederland verspreid worden zowel naar de uitvoerders als naar de eigenaren van vakantiebungalowparken en verhuurbedrijven van particuliere recreatiewoningen.

Startdatum: 01-03-2005

Looptijd: 1,5 jaar

Leader bijdrage: € 27.000,00

Website: www.duurzaamtexel.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland