Projecten

Duurzaam Ondernemen op het Erf; het DOE-loket

Uit onderzoek blijkt dat er in het agrarisch bedrijf nog veel milieubesparende maatregelen doorgevoerd kunnen worden als het gaat om het verbruik van grondstoffen, energie en water en het omgaan met afval. Een groot aantal maatregelen kunnen worden  geïmplementeerd in de huidige bedrijfshuisvesting en bedrijfsvoering. Bepaalde milieubesparende toepassingen kunnen het beste aangebracht worden bij ver- of nieuwbouw of bij renovatie van het pand.
Enkele voorbeelden van milieubesparende maatregelen zijn: zonnepanelen, isolatie, gebruik van bio-olie, warmteopslag in de vloer en optimaal gebruik van regenwater.
Het knelpunt is echter het gebrek aan kennis bij zowel de agrariër als bij de installateur, de aannemer als bij organisaties zoals banken, accountants, energiebedrijven en brancheorganisaties. Kennis opdoen kost tijd en daar ontbreekt het aan. De aanwezige kennis is versnipperd, iedereen weet een beetje. Van overzicht en een integrale aanpak is geen sprake. Met het creëren van één loket voor alle betrokken partijen, wordt de kennis gebundeld en uitgebreid, subsidiebronnen gevonden en aangeboord en resultaten berekend. Bij het DOE-loket kan de agrariër die uiteindelijk de milieuwinst gaat realiseren, advies en antwoord op zijn vragen krijgen.
Het bedrijfsplan van het DOE-loket bestaat uit twee elementen: het marketingplan waarin het product en de prijs, plaats en promotie aandacht krijgen en de organisatorische structuur. Participanten ondertekenen een individuele op maatgeschreven afspraak, het zogenaamde service level agreement.

Initiatiefnemers
Provincie Noord-Holland, LTO Noord (WLTO), Rabobank, Gewest Kop van Noord-Holland, NOVEM en 35 Noord-Hollandse gemeenten.

Voordelen
Het doel van het project is milieuwinst behalen bij het agrarisch ondernemen dat ook economisch voordeel oplevert voor de leverancier (de installateur en aannemer) en de afnemer (de agrariër). Hiervoor is ontwikkeld een multidisciplinaire aanpak waarin kennis van economie, teelt, veeteelt, milieu, bouw, techniek en bedrijfscultuur is opgenomen. Als de 350 agrarische ondernemers in de provincie maar 45% van de 250 energie- en milieubesparende maatregelen toepassen dan is er al sprake van een totale besparing die gelijk staat aan het energieverbruik van 1.200 huishoudens. Ook de CO2 uitstoot per bedrijf wordt dan met 12,5% gereduceerd.

Bijzonderheden
Een degelijke en intensieve voorbereiding is aan het vaststellen van het bedrijfsplan en de oprichting van het DOE-loket voorafgegaan. Nadat eerst een werkmodel is opgesteld zijn er nog twee onderzoeken gehouden. Eentje naar de haalbaarheid en eentje naar het draagvlak bij leveranciers en adviseurs. Voor het vaststellen van de haalbaarheid is een mix van agrarische ondernemers persoonlijk geïnterviewd. Gesproken is met innovatieve agrariërs, met voorlopers en met volgers. Juist de laatste groep zal baat hebben bij een DOE-loket dat alleen een kans van slagen heeft als de agrarische ondernemer succes boekt met zijn op maat samengestelde pakket aan milieumaatregelen.
In 2001 heeft het plan voor het DOE-loket als het meest innovatieve klimaatproject, de NOVEM Energy Award uitgereikt gekregen.
Zie voor 250 praktische maatregelen www.doeproject.nl

Startdatum: 01-05-2004

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 18.710,00

Website: www.doeproject.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland