Projecten

Duurzaam bouwen (DUBO) op Texel

In samenwerking met de gehele Texelse bouwwereld wordt er een modelwoning ontworpen die op een duurzame wijze gebouwd gaat worden, de zogenaamde dubowoning. Een dubowoning is energiezuinig gebouwd en met milieuvriendelijke en duurzame materialen. 

Door het betrekken van alle partijen in de bouw - architecten, aannemers, leveranciers van bouwmaterialen, installateurs, schilders - wordt het enthousiasme voor duurzaam bouwen vergroot. Meer kennis leidt tot het durven uitvoeren. Ervaring levert weer kennis op. Juist door het ontwikkelen van vaardigheden in het duurzaam bouwen kan de Texelse bouwwereld met de dubo-gespecialiseerde bedrijven in Nederland concurreren. Ook kan de Texelse bouwsector als adviseur in duurzaam bouwen optreden.

Initiatiefnemers

Stichting Duurzaam Texel en Stichting Wonen Texel, ondersteund door de gemeente Texel.

Voordelen

Texel als vakantie eiland heeft een groot aantal vakantiebungalows in het landelijk gebied staan. Het zou het eiland ten goede komen als toekomstige woningen duurzaam gebouwd worden. De dubo modelwoning kan zowel ondernemers als consumenten inspireren om zorgzaam met de omgeving om te gaan. Het initiatief kan zelfs leiden tot het bouwen van een dubo-nieuwbouwwijk in Den Burg.

Bijzonderheden

De werkgroep Duurzaam Bouwen heeft de taak op zich genomen om al in een vroeg stadium stedenbouwkundige plannen door te lichten op (on)mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Samen met de gemeente Texel zullen eventuele tegenstrijdigheden besproken worden. Eenmaal in de voorfase verkeerd genomen beslissingen kunnen niet,of moeilijk teruggedraaid worden. Kansen op het realiseren van dubowoningen zijn dan al bij voorbaat verspeeld of moeten op een lager uitvoeringsniveau worden gerealiseerd.

Startdatum: 01-03-2003

Looptijd: 3-4 jaar

Leader bijdrage: € 53.500,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland