Projecten

De Groene Energie Centrale

De hoeveelheden afval, die in onze consumptiemaatschappij steeds maar groter worden, vertegenwoordigen ook een waarde. Het scheiden van afval bewijst dit al jarenlang. Met het vergisten van organisch afval, afkomstig van agrarische bedrijven, kan energie opgewekt worden. Plannen bestaan om op Agriport A7, een nieuw aangelegd agrarisch bedrijventerrein in de gemeente Wieringermeer, een vergistinginstallatie te bouwen. Het een en ander is afhankelijk van de voorwaarden van de nieuwe subsidieregeling die begin 2008 van kracht wordt. Het project was namelijk mede gebaseerd op de in 2006 abrupt gestopte MEP (Milieukwaliteit Elektriciteit Productie) subsidie. Hierdoor kwamen de plannen voor een vergistinginstallatie op losse schroeven te staan.

Veel organisch afval wordt op Agriport A7 met zijn mega glastuinbouwbedrijven, geproduceerd. Ook in de wijde omgeving is er veel agrarische bedrijvigheid die organische reststromen oplevert, inclusief de restproducten van de veehouderijen en de regionale melkproducent. Eigenlijk levert de gehele voedselketen organisch afval op, denk bijvoorbeeld aan de etensresten die in restaurants worden weggegooid.

Met dit organisch afval kan zowel warmte als elektriciteit worden opgewekt. Een warmtekrachtkoppeling zorgt ervoor dat beide soorten energie opgevangen en gebruikt kunnen worden, bij voorkeur op het eigen terrein. De bedrijven op Agriport A7 hebben de technische voorzieningen om de energie in hun kassen te gebruiken.

Initiatiefnemer
Vijf agrarische ondernemers in de Wieringermeer hebben de Stichting Groene Energie Centrale opgericht.

Voordelen
Het grootste voordeel van een vergistinginstallatie op het terrein van Agriport A7 is dat de afvalstroom minder afstand hoeft af te leggen. Het organisch afval van het kassencomplex blijft op het terrein. Het agrarisch afval uit de omgeving is ook niet lang onderweg en legt dus weinig vervuilende kilometers over de weg af. Dit is een belangrijk milieuvriendelijk aspect van de vergistinginstallatie.
Een voordeel voor de regio is dat veehouders tegen redelijke kosten mestoverschotten kunnen laten verwerken waardoor hun mineralenboekhouding op orde blijft. Zij kunnen het digestaat, het restproduct van de vergisting, weer als mest gebruiken.

Bijzonderheden
Op Agriport A7 werken de ondernemers van de mega glastuinbouwbedrijven op meerdere fronten met elkaar samen. Dit is de kracht van het initiatief Agriport A7 dat rond de eeuwwisseling door een plaatselijke agrarisch ondernemer is genomen. Zijn visie van het centreren van de productie, de verwerking en het transport van agrarische producten en het bundelen van kennis en daadkracht, bleek een schot in de roos te zijn. Vijf collega agrariƫrs hebben toen het plan opgevat om op dit uitgestrekte agrarisch productieterrein de grote stromen organisch afval op een verantwoorde manier voor hergebruik geschikt te maken.

Startdatum: 01-07-2006

Looptijd: 1,5 jaar

Leader bijdrage: € 60.000,00

Website: www.agriporta7.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland