Projecten

Cultuurhistorisch Transferium Kolhorn

Kolhorn was nog geen tweehonderd jaar geleden een bloeiend vissersdorp aan de Zuiderzee. Vanuit het oosten van het land werd turf aangevoerd. In Kolhorn werd het in de zogenaamde turfschuren opgeslagen of op kleinere bootjes overgeladen. Zo kon de turf via vaarten en sloten verder het gebied ingebracht worden. Deze reuring is voorbij, de monumentale turfschuren staan er nog.

Enkele zijn al opgeknapt, eentje is geheel herbouwd. Niet alleen de turfschuren maar ook de bodemschatten zijn van grote cultuurhistorische waarden. Als deelproject willen de initiatiefnemers de archeologische vondsten digitaal archiveren. Een interactief computerprogramma maakt het bodemarchief aantrekkelijk voor een groot publiek. De historische turfschuren zullen als een ontmoetingsplaats worden ingericht. Hier kunnen de bodemschatten op een scherm bekeken worden. Het archeologisch erfgoed wordt na inventarisatie weer op de oorspronkelijke vindplaatsen teruggelegd. Zo blijft het goed geconserveerd. Het is dan wel noodzakelijk dat de agrariërs bewust zijn van de historische rijkdom onder de grond. Andere teelten en op een andere manier het land bewerken, kunnen bijdragen tot het behoud van het bodemarchief.

Een ander deelproject is dan ook het motiveren van agrariërs om voorzichtig met het land te zijn. Het verkrijgen van een financiële vergoeding van de overheid als stimulans voor deze agrariërs is hierbij een voorwaarde.

Initiatiefnemers

Stichting De Turfschuur, gemeente Niedorp en het Gewest Kop van Noord-Holland.

Voordelen

De initiatieven die genomen worden om het cultureel erfgoed te behouden en het bodemarchief zoveel mogelijk te beschermen, leiden uiteindelijk tot nieuwe toeristische bezienswaardigheden. Kolhorn als waterknooppunt voor de toervaarders en als attractief dorp voor fietsers en wandelaars krijgt hierdoor breder economisch perspectief. Een gastvrij dorp als middelpunt van een vakantie.

Bijzonderheden

Er is een uitwisseling van kennis en ervaring ontstaan met de Norfolk Archaeological Unit, Norwich in de U.K. op het gebied van het beheer van cultuurhistorische elementen in agrarische gebieden. In de toekomst zal worden samengewerkt met andere Leader+ gebieden in Drenthe en in het Belgische Oost-Vlaanderen.

Startdatum: 01-10-2001

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 55.051,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland