Projecten

Slide 1
Slide 1
Slide 1

Cranberryteelt op Texel

Startdatum: 01-12-2011

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 18.333,00

Website:

Cranberryteelt op Texel

Teleurgestelde jutters gooiden rond 1839 aangespoelde vaten vol met rode, zure bessen leeg in de duinvalleien op Terschelling. Nu verpacht Staatsbosbeheer de valleien aan een ondernemer die de cranberry's in het najaar oogst om te verwerken voor de gezondheidswereld en voor de lekkernijmakerij.

Na onderzoek blijkt ook Texel voor een bedrijfsmatige cranberryteelt de juiste omstandigheden te hebben zoals grondsoort, ontwatering, ph waarde en klimaat. Twee agrariërs voeren momenteel een teeltproef uit op 5.000 m² verdeeld over twee proefvelden. Een watersysteem is aangelegd en er zijn 13.000 cranberryplanten aangeplant. De teelt wordt deskundig begeleid, gemonitord en geëvalueerd.

Mooi landschap
Cranberry struiken sieren het landschap en zullen Texel kleuren. De teelt is milieuvriendelijk. Mest en gewasbeschermingsmiddelen zijn niet nodig waardoor de teelt specifieke flora en fauna aantrekt.
 
Ambitie
Het is de bedoeling dat de teeltvariatie op Texel wordt vergroot zodat de lokale economie een impuls krijgt. Kennis wordt vergaard, gebundeld en gedeeld. Een nieuw streekproduct is interessant voor de toerist die ook op de teeltlocaties rondleidingen kan krijgen. Ook is het voor bezoekers mogelijk om het oogstrestant zelf te plukken. Een extra dimensie aan de vakantiebeleving!

Resultaten
Als de teeltproeven slagen dan kan in 2020 ongeveer 50 ha. geschikt gemaakt zijn voor de cranberryteelt. Het telen en het verwerken van de bessen en het vermarkten van de eindproducten heeft een verwachte omzet van € 12,5 miljoen en een potentiële werkgelegenheid van10 fulltime banen.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland