Projecten

Clustering Windturbines in Wieringermeer

Het exploiteren van windturbines biedt voor veel agrariërs een belangrijk neveninkomen in hun bedrijf. In steeds meer gemeenten bestaat weerstand tegen solitaire windturbines die her en der in het land geplaatst worden. Gemeente Wieringermeer heeft in haar structuurplan vastgelegd dat solitaire windturbines dienen te verdwijnen. De Vereniging Windturbine-eigenaren Noord-Holland (VVNH) heeft daarom een project opgezet om te onderzoeken hoe dit soort windturbines geclusterd kunnen worden.

Met het project wordt een breed haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor deze sector gerealiseerd als structurele en solide basis voor de toekomstige ontwikkelingen. Dit onderzoek moet er toe leiden dat er inzicht ontstaat in hoe het beste een structuur ontwikkeld kan worden voor dit soort clusters en wat het voor financiële en juridische consequenties heeft

Initiatiefnemers

de Vereniging Windturbine-eigenaren Noord-Holland (VVNH). De gemeente Wieringermeer ondersteunt dit project door deel te nemen in de projectgroep.

Voordelen

Door clustering van Windturbines wordt de exploitatie van duurzame windenergie binnen Wieringermeer behouden. Door clustering wordt optimaal windrendement tegen minimale belasting van de omgeving gerealiseerd. Daarnaast kan de organisatiestructuur goed ingezet worden in andere regio’s, waarmee dit project een belangrijke voorbeeldfunctie krijgt.

Bijzonderheden

Het clusteren van windturbines van verschillende eigenaren is nog niet eerder gerealiseerd. Wieringermeer is de eerste gemeente waar de mogelijkheden worden onderzocht voor clustering van 35 windturbines.

Startdatum: 01-05-2006

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 0,00

Website: www.vwnh.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland