Projecten

Binden en bruggen slaan op Texel

Het Maritiem & Jutters Museum op Texel bouwt een nieuw modern museum met genoeg ruimte voor exposities en vernieuwende onderdelen. Onder andere de grootste maritieme maquette ‘De Reede van Texel’ krijgt een plek in nieuwe multifunctioneel gebouw.

Tijdens de nieuwbouw worden er drie zeecontainers geplaatst als tijdelijk museum. De containers worden ingericht met een onderwaterarcheologietentoonstelling en een zogenaamd ‘experience deel’. Binden en Bruggen Slaan staat symbool voor het betrekken van de lokale bevolking bij de nieuwbouwplannen en het streven om de collectie voortdurend te kunnen blijven presenteren aan het publiek.

Initiatiefnemers

Het Maritiem & Jutters Museum (MJM) en de gemeente Texel

Voordelen

Door voorzieningen te treffen kan museumuitbreiding en nieuwbouw mogelijk gemaakt worden terwijl de collectie voortdurend gepresenteerd kan worden aan het publiek. Texel wordt hiermee nog aantrekkelijker voor toeristen.

Bijzonderheden

Het Maritiem & Jutters Museum (MJM) en de gemeente Texel werken samen aan een nieuwe cultuurhistorische maritieme toeristische trekpleister op Texel. In het gebied dat de naam de Gouden Driehoek draagt, worden diverse activiteiten in gang gezet om Texel in historisch perspectief op de kaart te zetten. De geplande uitbreiding van het Maritiem & Jutters Museum is een van de belangrijkste activiteiten binnen de Gouden Driehoek.

Startdatum: 01-06-2007

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 350.000,00

Website: www.texelsmaritiem.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland