Projecten

Bezoekerscentrum Vikingen op Wieringen

Op het voormalig eiland Wieringen zijn in de jaren negentig drie zilverschatten gevonden die afkomstig zijn van de Vikingen. Op hun trektochten over zee deden de Noormannen van de 9e tot de 12e eeuw Wieringen meerdere keren aan. Naar nu blijkt hebben zij enkele van hun schatten op Wieringen begraven.

Rondom de schatten en de Vikingen wil de gemeente Wieringen een bezoekers-centrum inrichten. Het plan is dat de bouw van het Vikingen Informatie Centrum gelijk op zal gaan met het uitvoeren van de plannen voor de Poort van Holland in Den Oever, gelegen aan het begin van de Afsluitdijk.

Hoewel de Vikingen centraal zullen staan in het bezoekers-centrum wordt het thema verbreed met de internationale handel en scheep-vaart in de vroege Middeleeuwen. Ook zal er informatie gegeven worden over de bodemstructuur van het gebied in die tijd.

Initiatiefnemers

Gemeente Wieringen, de Stichting Weg van de Vikingen en het Gewest Kop van Noord-Holland. De Stichting Huis van de Aarde zal haar collectie en kennis en inzet van haar medewerkers inbrengen.

Voordelen

Er zal veel aandacht besteed worden aan het educatieve element in het bezoekerscentrum. Digitale en audio-visuele producten worden ontwikkeld voor de bezoekers waaronder ook scholieren. De Vikingen zullen als een van de belangrijke unique selling points van Wieringen dienen en als zodanig een grote toeristische trekker van het voormalige eiland zijn.

Als de plannen voor het Wieringerrandmeer gerealiseerd worden, dan is Wieringen in de nabije toekomst weer een eiland.

Bijzonderheden

Er bestaat al een internationaal netwerk van instanties en organisaties die zich bezighouden met het thema in brede zin.

Samen met deelnemers aan het internationale programma Destination Viking wordt een Europese Vikingroute ontwikkeld.

Startdatum: 01-01-2003

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 113.445,00

Website: www.vikingen.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland