Projecten

Beveiliging industrieterrein Kolksluis

De ondernemers in het dorp ’t Zand hebben zich verenigd in de Zakenclub ’t Zand. Het beveiligen van de bedrijfspanden en -auto’s, met name op het perifeer gelegen industrieterrein Kolksuis, is een gemeenschappelijk zorg die de zakenclub heeft opgepakt. Op het terrein zijn zes camera’s geïnstalleerd die aangesloten zijn op speciaal ontwikkelde software. ’s Avonds en in de weekends worden de beelden van de camera continue bekeken zodat al actie ondernomen kan worden bij zogenaamde verdachte bewegingen. Een surveillancewagen wordt dan direct naar het bedrijventerrein gestuurd. Mensen met slechte bedoelingen wijzigen hun plannen en vertrekken. Inbrekers en vandalen die al actief zijn, kunnen op heterdaad worden betrapt. Pro actief optreden geeft het beste resultaat. Een goed beveiligd bedrijventerrein is het minst interessant voor het dievengilde.

Initiatiefnemer
Zakenclub ’t Zand heeft samenwerking gezocht met Stichting Veiligheidszorg Noord-Holland en de organisatie Regio Control.

Voordelen
Het beveiligen van eigendommen is meestal het eerste samenwerkingsproject van ondernemers die zijn gevestigd op een bedrijventerrein. Het is vaak ook de aanzet om op andere gebieden te gaan samenwerken zoals het bewaken van de uitstraling en het imago van het terrein. De eerste stap naar professioneel parkmanagement is dan gezet.
Zakenclub ’t Zand wil de opgedane kennis ook delen met ander bedrijvenverenigingen. De bewaking zorgt er ook voor een veiliger ondernemers- en werkklimaat.

Bijzonderheden
Kolksluis is een uniek kleinschalig bedrijventerrein gelegen in een landelijk gebied. In 2005 werd op dit terrein voor het eerst in Nederland warmte uit de bodem en uit het asfalt gehaald. De ondernemers van dit milieuvriendelijke industrieterrein hebben nu een beveiligingssysteem aangelegd waar ook de rest van het dorp ’t Zand profijt van kan hebben.

Startdatum: 01-03-2007

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 25.000,00

Website: www.zakenclub-tzand.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland