Projecten

Autorijden op bio-olie

Meer en meer wordt er gesproken over het rijden op Pure Plantaardige Oliën (PPO) als brandstof, de zogenaamde bio-olie of wel koolzaadolie. Technisch is het mogelijk want dieselauto’s kunnen met een ombouwkit redelijk gemakkelijk geschikt gemaakt worden voor het rijden op bio-olie naast diesel. Het kunnen omschakelen van diesel naar bio-olie maakt het mogelijk om op regionaal niveau een project op te zetten voor de gehele keten bestaande uit koolzaadtelen, oliepersen, distribueren en tanken aan de pomp. Als men namelijk ook nog kan blijven rijden op diesel dan is de pompdichtheid in een beperkt gebied in eerste instantie niet van groot belang.
Het telen van koolzaad is voor de agrariër (nog) niet rendabel. Het is weliswaar een goed tussengewas en een alternatief voor de bietenteelt maar zonder economische voordelen is het niet aantrekkelijk om koolzaad te telen. Als tanken bij de boer qua wet- en regelgeving mogelijk wordt dan kunnen de verkoopopbrengsten de productiekosten compenseren.
Het voordeel voor de particuliere consument ligt voornamelijk bij een accijnsvrijstelling. De Europese richtlijnen geven al ruimte voor een accijnsvrijstelling op milieuvriendelijke energiebronnen. In Nederland heeft momenteel alleen het agrarisch vrachtverkeer een vrijstelling.

Zie het project PlantAardig Vliegen voor informatie over koolzaadteelt.
Zie www.rijschoon.nu voor informatie en deelname aan dit project. Het doel is om binnen een jaar vijftig particuliere auto’s op bio-olie te kunnen laten rijden en dat er bij twee of drie pompen in de Kop van Noord-Holland deze milieuvriendelijke brandstof getankt kan worden.

Initiatiefnemers
Stichting Eerlijke en Duurzame Biobrandstoffen (EDB).

Voordelen
De kennis die in Noord-Holland wordt ontwikkeld, met name van het ombouwen van de auto, de distributie van de bio-olie en het economisch interessant maken van de gehele keten, kan ook elders in Europa ingezet worden. Niet alleen het milieu aspect is hierbij van belang maar ook het vitaal houden van plattelandsgebieden is hiermee geholpen. Deze specifieke technische en commerciële kennis biedt een economisch perspectief voor de Kop van Noord-Holland!

Bijzonderheden
Een van de samenwerkingspartners en initiatiefnemers is de Protestantse Kerk Noord-Holland. Gelovigen willen binnen de nationale activiteit Kerk in Actie een daad stellen. Vijftig particuliere autorijders uit het netwerk van de kerk, willen hun dieselauto geschikt laten maken voor het rijden op PPO, deels als proef maar voornamelijk als voorbeeld met als motto: verbeter het milieu, begin bij jezelf!

Startdatum: 01-04-2005

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 59.166,00

Website: www.rijschoon.nu

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland