Projecten

Alternatieve vermeerdering van de Zantedeschia knol

De Zantedeschia is al een aantal jaren een populaire bloem die groeit uit een knol. Om aan de vraag te kunnen voldoen is er behoefte aan een grotere hoeveelheid plantmateriaal. Knolvermeerdering gebeurt op het moment nog voornamelijk in laboratoria door middel van weefselkweek.

Proeven hebben uitgewezen dat vermeerdering ook plaats kan vinden op het eigen bedrijf. Hiervoor wordt het eigen plantmateriaal gebruikt. De Zantedeschia is een prima aanvulling op de bollenkraam omdat de knol goed past in het vruchtwisselingsplan van bloembollenkwekers. De knol is namelijk geen familie van de lelies, tulpen en hyacinten.

Initiatiefnemers

Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met kwekersvereniging Captain Select in het Noordelijk Zandgebied, het grootste productiegebied van de Zantedeschia knol en een belangrijk gebied voor de Zantedeschia bloementeelt.

Voordelen

De nieuwe methode, vermeerderen van Zantedeschia knollen op het eigen bedrijf, heeft een aantal voordelen ten opzichte van het vermeerderen via weefselkweek in laboratoria. In de nieuwe methode gaat het vermeerderen sneller waardoor er sprake is van:

  • minder energieverbruik,
  • minder verbruik van gewasbeschermingsmiddelen,
  • minder verbruik van meststoffen
  • en een verminderde kans op ziektes.

Kortom, de nieuwe methode is duurzamer dan weefselkweek en maakt dat de kwekers niet meer afhankelijk zijn van laboratoria, hetgeen kostenbesparend werkt.

Bijzonderheden

Een teler uit de Kop van Noord-Holland heeft proefondervindelijk deze methode uitgedacht. Behalve de voordelen die al genoemd zijn, levert deze duurzame methode ook een bijdrage aan de bedrijfscontinuïteit doordat in stille perioden eigen arbeid ingezet kan worden.

Startdatum: 01-06-2001

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 16.000,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland