Projecten

Slide 1

Buurtschap de Tuunen

Startdatum: 01-06-2018

Looptijd: 2,5 jaar

Leader bijdrage: € 125.000,00

Website: https://buurtskapdetuunen.nl

Buurtschap de Tuunen

Het project heeft betrekking op het realiseren van een  complex voor wonen en dagbesteding voor dementerende ouderen. Dit complex is onderdeel van de in aanbouw zijnde woonwijk Buurtschap de Tuunen in Den Burg Texel. De Tuunen is een moderne woonwijk die flexibel is ingericht op demografische ontwikkelingen en uitdagingen zoals langer zelfstandig wonen, begeleid wonen, dagbesteding, sociale cohesie en daarnaast op duurzaamheidsuitdagingen. Duurzaamheid heeft betrekking op de wijze van bouwen (verplaatsbare woningen), energievoorziening en het groenbeheer. De woningen kunnen, afhankelijk van demografische ontwikkelingen op termijn worden verplaatst naar andere locaties.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland