Projecten

Slide 1

Zorgboerderij Dijkgatshoeve

Startdatum: 01-01-2009

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 70.000,00

Website: www.raphaelstichting.nl

Zorgboerderij Dijkgatshoeve

In de Wieringermeerpolder, langs de IJsselmeerdijk ligt een boerderij met zo'n 80 hectare landbouwgrond. Staatsbosbeheer en Scorelwald bouwen deze boerderij om tot een zorgboerderij. Het uitgangspunt voor dit initiatief is het realiseren van gezamenlijke doelen. Voor Staatsbosbeheer is dat het realiseren van natuur- en recreatiedoelstellingen. Voor Scorlewald is dat het aanbieden van zinvol en gezond werk op het gebied van natuurbeheer voor mensen met een verstandelijke beperking en overige doelgroepen.

Het project biedt de mogelijkheid op 80 hectare agrarisch natuur te verrichten en heeft een regionale uitstraling. De boerderij wordt opengesteld voor wandelaars en fietsers. Daarnaast worden werkdagen voor bedrijven aangeboden en reïntegratietrajecten voor mensen in de WIA of de bijstand.

Initiatiefnemers

Staatsbosbeheer en Scorelwald. Scorlewald is een woon-werkgemeenschap voor 135 volwassenen met een verstandelijke beperking gevestigd in Schoorl. Zij is onderdeel van de Raphaelstichting.

Voordelen

In de toekomst zullen boeren zich steeds minder bezig houden met natuur- en landschapbeheer. Nieuwe partijen zullen deze taak dus moeten vervullen. Een dergelijke samenwerking tussen natuurorganisaties en zorgorganisaties biedt een kansrijk alternatief.

Bijzonderheden

In de zorgboerderij Dijkgatshoeve wordt een Co2-neutraal energieconcept gedemonstreerd. ZON energie en de Wooncompagnie hebben hiervoor een klimaatsubsidie ontvangen van provincie Noord-Holland voor innovatieve investeringsprojecten.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland