Projecten

Water en Waterstof

Zeehondencentrum Ecomare werkt aan een grootscheepse vernieuwing van haar buitengebied. De vernieuwing wordt aangegrepen om te streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Een groot deel van de energie wordt verbruikt door de zeehondenbassins. Ecomare pompt zeewater op uit zee dat vervolgens enkele malen via een filterinstallatie rond gepompt wordt in de bassins om het na enkele weken weer terug in zee te lozen. Pompen en filtering kosten bijna de helft van Ecomare’s energieverbruik, van in totaal per jaar ongeveer 750.000 kWh elektriciteit en 50.000 m3 gas.

De pomp- en filterinstallatie kunnen duurzamer gemaakt door gebruik van energiebronnen zoals zonnepanelen en waterstof. Door middel van onderzoek zal in kaart worden gebracht met welke beschikbare waterstoftechnologie een deel van het energiegebruik van Ecomare ingevuld kan worden. Zo kan een start gemaakt worden met de verduurzaming van het energiegebruik van Ecomare.

Initiatiefnemers
Ecomare

Voordelen
In 2005 is door het ECN een studie verricht naar de haalbaarheid van waterstoftestproject bij Ecomare. De conclusies uit de studie van 2005 waren dat het uitstralings- en demonstratie-effect bij Ecomare, met meer dan 300.000 bezoekers, groot zal zijn. Dit vervolgonderzoek is een essentiële stap om tot daadwerkelijke realisatie te komen.

Bijzonderheden
Met ruim 300.000 bezoekers staat Ecomare nu al in de museum top-10 van Nederland. Het streven is om de landelijke bekendheid in 5 jaar te vergroten van 11% (niet geholpen) en 55% (geholpen) naar 20% en 65%.

Startdatum: 01-10-2007

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 19.000,00

Website: www.ecomare.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland