Projecten

Waddengoud, een sterk merk

Het sterke Nederlandse streekmerk Waddengoud, zie www.waddengoud.nl, wordt ingezet om duurzaam ondernemen in het gehele Waddengebied te stimuleren. Het project draagt de naam ‘Waddengoud voor Duurzaam Ondernemen’ en heeft als thema’s:
1. Openen van nieuwe (inter)nationale markten door promotie.
Het gezamenlijk promotie maken zowel op lokaal, nationaal en internationaal niveau, geeft budgettair gezien de mogelijkheid om in Nederland de winkels en horecagelegenheden in de Randstad kennis te laten maken met Wadden(goud)producten en de grote steden in Duitsland en Denemarken te bewerken.
2. Certificeren van nieuwe vis- en vleesproducten om het Waddengoud assortiment te vergroten.
De paling- en snoekbaarsvisserij in de binnenwateren van de Kop van Noord-Holland kan zodanig worden georganiseerd dat de visproducten in aanmerking komen voor een Waddengoud certificering. Hetzelfde geldt voor de wilde Japanse oestervisserij op de Waddenzee.
Op Texel kunnen onder het label Waddengoud rundvlees- en kipproducten worden ontwikkeld.
Het doel van dit projectonderdeel is dat binnen de looptijd van het project minimaal vijf producten als Waddengoud worden gecertificeerd.
3. Toeristen beter bekend maken met de streekeigen producten van hun vakantiebestemming dat ook een eenheid vormt met andere Waddengebieden in Nederland, Duitsland en Denemarken.
Bezoekers van Texel zijn niet allemaal bekend met het feit dat het Waddeneiland behoort tot het grotere en over drie landen uitstrekkende Waddengebied. Bepaalde Waddenregio’s kunnen met een gezamenlijk promotie hun gebied en hun streekeigen producten presenteren. Op deze manier kunnen de regio’s ook elkaars producten vermarkten. De Waddengoud producten die in de Randstad en in grote steden in de schappen van de winkels liggen, kunnen ook promotie voeren voor hun herkomstgebied door middel van een aan het product gekoppelde flyer of promotieboekje.
Verwacht wordt dat door een grootschalige promotiecampagne de toeristenstroom zich verplaatst en dat op termijn zo’n 10.000 toeristen op verkenning gaan in andere Waddengebieden.
4. Stimuleren van het gebruik van groene stroom en streekstroom bij het produceren van de Waddengoud streekproducten.
Op het Deense eiland Samsö is de groene stroom al opgenomen in de productieketen van de streekproducten. Met het oprichten van een Texelse Duurzame Energie Coöperatie wil de stichting dit voorbeeld volgen en Waddenstroom gaan produceren. Duurzame energiebronnen die lokaal kunnen worden aangeboord, zijn wind, zon, grond- en aardwarmte en biomassa voor de biogasproductie. Het gezamenlijk inkopen van groene stroom is ook een optie.
In het najaar 2007 zal een groep geïnteresseerde Texelaren een studiereis naar Samsö maken.

 
Initiatiefnemers
Stichting Waddengroep op Texel die als missie heeft het in samenhang met ecologische en sociale aspecten stimuleren en ondersteunen van duurzame economische initiatieven in het Waddengebied. Het identiteitgevende streekmerk Waddengoud is door deze stichting ontwikkeld.

Voordelen
De intensieve contacten tussen Nederland, Duitsland en Denemarken leveren veel kennis en ervaring op. De streekeigen producten uit de drie Waddengebieden vormen samen het gehele assortiment Waddenproducten dat onder andere bestaat uit zuivel, vlees, vis, zilte groenten en kruiden en wolproducten.
De normen van het streekmerk Waddengoud komen overeen met de normen die in Duitsland en Denemarken gesteld worden aan hun gecertificeerde streekproducten.

Bijzonderheden
Het project heeft een internationale dimensie waardoor het marktperspectief groter is. In de economische zwakke Waddenregio’s maken de streekproducten het mogelijk om met behoud van de waardevolle ecologische en milieuvriendelijke omgeving toch een bestaan te behouden of op te bouwen.

 

Startdatum: 01-09-2006

Looptijd: 2,5 jaar

Leader bijdrage: € 115.185,00

Website: www.waddengoud.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland