Projecten

VIS project Zijpe / Visie Innovatie Samenwerking

De titel van het VIS programma luidt 'Op weg naar een uitdagende toekomst voor Zijpe'.
De blik wordt gericht op 2010 waarin Zijpe veelzijdig, echt en dynamisch Noord-Hollands moet zijn.
In 2004 telde de toeristische verblijfssector 1,1 miljoen overnachtingen. Voor de dagrecreatie ontving de gemeente Zijpe 350.000 bezoekers. Samen besteedden deze groepen ruim € 82 miljoen, voor een groot deel uitgegeven in de gemeente en in de regio Kop van Noord-Holland. De sector toerisme en recreatie is dus van betekenis voor deze Noordzeekustregio en biedt perspectief. Verwacht wordt dat in 2010 een bestedingsgroei heeft plaatsgevonden van 10% terwijl de toename in overnachtingen en dagbezoeken niet meer zal zijn dan 5%. Het is de bedoeling dat de groei gezocht wordt in het realiseren van elk-weervoorzieningen zodat er sprake is van een seizoensverlenging. Dit alles met behoud van de natuur en de cultuurhistorische waarden van het gebied.

Het VIS programma bestaat uit zeven projecten waaruit een keus gemaakt zal worden voor verdere ontwikkeling. Het doel is dat in 2010 vijf projecten zijn gerealiseerd.

1. Zeemo; een grootschalig project dat door de grote investeringen op
     het moment niet verder ontwikkeld kan worden.  
2. Zijper Waterrijck; een netwerk van wandel- en fietspaden en kanoroutes die
     ook geschikt zijn voor elektrische fluisterbootjes.
3. Themamaanden  om seizoensverlenging en het aantrekken van dagjesmensen
     te stimuleren, bijvoorbeeld: bloembollenmaand, fietsmaand,
     maand van de wind etc.
4. Strand- en Zeebeleving opdoen in tijdelijke eenvoudige verblijfsunits/strandhuisjes.
     Het project Zeven dagen Zand kan op het strand van St.
     Maartenszee worden gerealiseerd naar voorbeeld van een
     gelijksoortig project in Zeeland.
5. Zijpe op de Kaart; het project wil meer bekendheid geven aan de
     gemeentenaam Zijpe door middel van een logo en een
     slogan. Iedereen, inwoners en toeristen, mogen een idee
     aanleveren.
6. Zijpe in de Wind; een project met als doel de wind een gezicht te geven zodat
     het een specifiek onderdeel wordt van de vakantiebeleving.
     Het plaatsen van mobiles maakt de wind tot kunstenaar;
     de wind kan de kunstzinnige mobiles vervormen.
7. Zijpe Mobiel heeft als doel de kustdorpen en het strand bereikbaar te
     houden voor badgasten door het autoverkeer te beperken,
     bijvoorbeeld de aanleg van een (ondergronds) transferium. 
     In de zomer van 2005 en 2006 heeft de Kustbus, een
     initiatief uit de jaren ’90,  weer langs de kust van Petten
     naar Den Helder v.v. gereden.

Initiatiefnemers
Stichting Innovatief Zijpe i.o.
Zie het project Innovatieve toeristische ontwikkelingen aan de kust

Voordelen
Alle pijlen zijn gericht op het beleven van het vakantiegebied in al zijn aspecten: de cultuur, de natuur en het landschap, de mensen, de streekeigen producten en gewoonten, de geschiedenis en het eeuwenlange gevecht tegen het water. Juist deze streekgebonden productontwikkeling maakt het concurrenten moeilijk om het concept te kopiëren.

Bijzonderheden
De toeristische ondernemers werken nauw samen met de gemeente Zijpe, natuurorganisaties en de agrarische sector en op projectbasis met een aantal toonaangevende organisaties die werkzaam zijn in het gebied. Het ECN (Energie Centrum Nederland) bijvoorbeeld stelt zich steeds vaker open voor zijn omgeving en laat andere partijen meeprofiteren van zijn kennis op het gebied van duurzame technologie en innovatieve ontwikkelingen. De verwachting is dat er in 2010 sprake is van academisch toerisme!

Startdatum: 01-01-2005

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 45.000,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland