Projecten

Texels Lamsvlees, professionalisering marktketen

De Texelse schapenhouderij klimt langzaam maar zeker uit het diepe dal van het kostbare hobbymatige schapen houden. Het Texelse schaap bracht niets of niet veel op maar het schaap wegdoen, was lange tijd niet aan de orde.  Op Texel horen schapen!
Rond de eeuwwisseling werd echter wel de noodklok voor deze agrarische activiteit geluid want voor velen was het houden van schapen economisch niet langer vol te houden. De dreiging van het verlies van het eigen schapenras en daarmee een kenmerkend landschapselement, gaf voldoende impuls om actie te ondernemen, zie het project Promotie Texels Lamsvlees.
Een begin is gemaakt met het op de markt brengen van Texels lamsvlees. Nu is het tijd om de marktketen verder te professionaliseren. Het marketingplan bestaat uit een deel productontwikkeling waarin is opgenomen het uitzetten van een toeristische Waddengoud Fietsroute en een kwaliteitsverbetering van de certificering- en controlesystemen, en uit een deel promotie die op alle fronten gevoerd moet worden. Zo is het doel dat het aantal participerende lamsvleeshouders verdubbeld naar 24, dat het aantal verkooppunten zowel op Texel als op het vaste land wordt vergroot, dat het promotiemateriaal aansluit aan specifieke marktsegmenten zoals horeca en slagerij, dat 65.000 informatieboekjes verspreid worden onder de consumenten en dat jaarlijks de Texelse lamsdag wordt georganiseerd.
Als het professionaliseren van de marktketen succesvol verloopt dan worden 26 arbeidsplaatsen op Texel behouden en er op termijn 11 gecreëerd. De lokale economie is gebaat bij diversificatie van de agrarische sector.

Initiatiefnemers
Stichting Waddengroep in samenwerking met Stichting Stimulering Texels Product

Voordelen
Een niet snel in het oogspringend milieuvoordeel is dat het aantal transportkilometers door de lucht aanzienlijk vermindert als in Nederland de consumptie van lamsvlees uit Nieuw-Zeeland vervangen wordt door het eten van Texels lamsvlees.
Het in stand houden van het specifieke Texels schapenras en het unieke Texelse landschap, bijvoorbeeld het historisch cultuurlandschap Hoge Berg, is ook een goede reden om het Texels lamsvlees intensiever te vermarkten zowel in eigen land als in de buurlanden.

Bijzonderheden
De promotie en verkoop van het inmiddels gecertificeerde Texelse lamsvlees moet zich voornamelijk richten op de duurdere delen van het lam zoals de ruggen en de lamsbouten. Het succes van de lamsvleeskroket die krokettengigant Kwekkeboom in de markt heeft gezet, heeft de vraag naar lamsvlees verhoogd. De verkoop van het duurdere lamsvlees kon deze groei niet bijhouden met als gevolg dat topkwaliteit vlees uiteindelijk ook in de kroket werd verwerkt.

Meer informatie op www.waddengoud.nl

Startdatum: 01-01-2005

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 85.000,00

Website: www.waddengoud.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland