Projecten

Texels Brouwgerst

Het Texelse biertje smaakt goed. In een paar jaar tijd is de omzet van speciaalbieren op Texel flink gestegen. In 99% van de horecagelegenheden wordt het Texels gerstenat verkocht.
Texelse akkerbouwers hebben in economisch moeilijke tijden de bakens kunnen verzetten. Onder aanvoering van Agrifirm zijn een aantal telers overgestapt op de rendabele brouwgerstteelt. Agrifirm levert zaaigraan aan de telers, geeft teeltadviezen en koopt de geoogste brouwgerst van de telers. Per boot wordt de oogst naar een centrale opslagplaats vervoerd vanwaar het verder vervoerd wordt naar mouterij Holland Malt. De mout gaat naar de Texelse Bierbrouwerij. Het brouwgerst van Texel komt dus als mout terug op het eiland.

Initiatiefnemers
Landelijk grootste graancollecteur Agrifrim.

Voordelen
Agrariërs hebben op tijd hun teelt kunnen veranderen. Suikerbieten, aardappelen en gras werden onrendabele teelten en de kans dat de akkerbouw grotendeels van het eiland zou verdwijnen was aanwezig. De korte keten wordt gevormd door Agrifirm, Texelse telers, mouterij Holland Malt en de Texelse Bierbrouwerij. Partijen die elkaar kennen, met elkaar overleggen, kennis uitwisselen en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Het Texelse biertje heeft landelijk publiciteit gekregen hetgeen een opsteker is voor het toeristisch product Texel.

Bijzonderheden
Op Texel wordt één ras brouwgerst specifiek geteeld voor één afnemer namelijk Texelse Bierbrouwerij. De HACCP certificering maakt dat het gerst tot in de brouwerij traceerbaar is. De gehele keten is voorzien van het HACCP kwaliteitscertificaat, goed voor de concurrentiepositie van het Texels bier dat als streekproduct aangemerkt kan worden want de mout is gemaakt van Texelse brouwgerst.

Startdatum: 01-03-2003

Looptijd: ruim 2 jaar

Leader bijdrage: € 13.697,00

Website: www.agrifirm.com

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland