Projecten

Spotting Nature bij Ecomare

Ecomare op Texel, het centrum voor wadden en Noordzee, is al jaren bezig met het ontwikkelen van interactieve natuuractiviteiten. De pda’s (Personal Digital Assistence) is een handcomputer die de wandelaar via het gps systeem, de weg wijst in de aan Ecomare grenzende natuurgebieden Duinpark en Alloo. Drie uitgezette wandelingen kunnen met deze digitale gids worden gelopen. Aan iedereen is gedacht dus ook aan de jeugd, jonge gezinnen met kinderwagens en rolstoelrijders. Met name de jongeren wil Ecomare op deze manier meer bij de natuur betrekken.

De nieuwste activiteit van Ecomare op dit gebied is Spotting Nature, het scoren van soorten! Met een handcomputer kunnen de planten en dieren die in het gebied voorkomen, in kaart worden gebracht. In deze speciale pda is de informatie van een tiental planten en dieren opgenomen die het voor een wandelaar mogelijk maken om een planten- of dierensoort te determineren. De wandelaar herkent een plant of dier(spoor) en legt de gps positie van de vindplaats vast in de handcomputer. Bij terugkomst in Ecomare, waar de pda is gehuurd, worden de gegevens uitgelezen en ingetekend op een digitale verspreidingskaart. De bezoeker kan op internet de verspreidingskaart bekijken.

Initiatiefnemer
Ecomare, het centrum voor wadden en Noordzee op Texel.

Voordelen
Spotting Nature kan geschikt worden gemaakt voor ander gebieden, voor honderden en misschien wel duizenden soorten flora en fauna en voor meer gegevens zoals aantal, sexe, gedrag van dieren en bij vogels de vliegrichting. Natuurbeheerders, vogeltellers, natuurwerkgroepen en waterschappen kunnen dan professioneel gebruik maken van het Spotting Nature systeem.

Spotting Nature kan ook gekoppeld worden aan het reeds bestaande pda project Water voor later waaraan al een aantal Nationale Parken meedoet. Water voor later behandelt in verhaalvorm het thema klimaatveranderingen die veroorzaakt worden door het opwarmen van de aarde. Als een wandelaar een boom of plant passeert kan hij al luisterend informatie hierover krijgen.

Bijzonderheden
Alle wandelaars die met de Spotting Nature pda op stap gaan, verzamelen informatie over de flora en fauna in het gebied rondom Ecomare. Met elkaar vullen zij de verspreidingskaart in met de planten- en diersoorten. De kaart geeft na elke wandeling een nauwkeuriger beeld van wat er in het natuurgebied groeit, bloeit en leeft.

Startdatum: 01-06-2007

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 25.000,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland