Projecten

Slide 1

Scannen van Schapen

Startdatum: 01-06-2009

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 14.969,00

Website: www.pielsteert.nl/sst.htm

Scannen van Schapen

De Studieclub Schapenhouders op Texel doet onderzoek naar methoden om ziekte en sterfte onder schapen en lammeren te minimaliseren. Een van de problemen binnen de schapensector is dat het moeilijk in te schatten is hoeveel lammeren een schaap draagt. Het voederbeleid kan dan niet goed afgestemd worden, waardoor de kans op ziekte en sterfte onder schapen toeneemt. Standaard wordt uitgegaan van tweelingdracht. Als een schaap drie lammeren draagt en maar gevoerd wordt voor twee lammeren, is er kans op ondervoeding en bijkomende aandoeningen. Als een schaap één lam draagt kan het tegenovergestelde probleem ontstaan, namelijk overvoeding. Het lam wordt te snel te groot, zodat er meer complicaties bij de bevalling op kunnen treden.

Een van de mogelijkheden om hier iets aan te doen is het gebruik van een nauwkeurig scan apparaat. Hiermee kan dan betrouwbare informatie kan worden verkregen over het aantal lammeren dat een schaap draagt. Met deze informatie kan het schaap op de juiste manier gevoerd worden, zodat de kans op ziekte aanzienlijk vermindert. Voorwaarde is wel dat de gebruiker weet hoe er mee om te gaan. Met het onderzoek wil de Studieclub minimaal twee mensen op Texel opleiden om met de scanner te kunnen werken.

Initiatiefnemers

De Studieclub Schapenhouders op Texel

Voordelen

Een goed afgestemd voederbeleid draagt bij aan een aanzienlijke afname van sterfte onder lammeren. Daarnaast is de hulp van een veearts minder vaak nodig en worden minder medicijnen voorgeschreven. Al met al flinke besparingen voor de schapenhouder, en een belangrijke bijdrage aan het dierenwelzijn!

Bijzonderheden

Het project kan als pilot fungeren om tot rendementsverbetering van de schapenhouderij in heel Nederland te komen.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland