Projecten

Samenwerken aan de Afsluitdijk

De Afsluitdijk van Nederland is een unieke waterkering met een zeer interessante geschiedenis. Genoeg potentieel voor toerisme en recreatie. Om de aantrekkingskracht van de bekendste dijk van Nederland structureel te bevorderen is door de ANWB met een groot aantal andere partijen een ontwikkelingsplan opgesteld. Het plan voorzag onder andere in infrastructurele maatregelen, organisatie, promotie en marketing en evenementen. De ondernemersorganisaties ‘Wonderlijk Wieringen’ in Noord-Holland en het Toeristisch Platform Noardwest Fryslân in de provincie Friesland sloegen de handen ineen om uitvoering te geven aan het plan.

Een projectcoördinator is aangesteld de activiteiten aan de Friese en Noordhollandse kant van de Afsluitdijk af te stemmen. Uiteindelijk moet het leiden tot structurele verbeteringen van het toeristisch aanbod op en nabij de dijk op korte en langere termijn. Op diverse locaties langs de Afsluitdijk zijn informatiepanelen geplaatst. Ook zijn verschillende arrangementen ontwikkeld en ‘afsluitdijkproducten’. Het verbeteren en uitbreiden van bestaande voorzieningen, zoals het monument bij de Afsluitdijk, maakten ook deel uit van de activiteiten.

Initiatiefnemers
De ondernemersorganisaties ‘Wonderlijk Wieringen’ in Noord-Holland en het Toeristisch Platform Noardwest Fryslân in de provincie Fryslân

Voordelen
De Afsluitdijk wordt een toeristische voorziening waar informatie, educatie en vermaak centraal staan Hierdoor trekt de Afsluitdijk meer publiek, blijven de bezoekers langer en worden de economische potenties beter benut.

Bijzonderheden
De 75ste verjaardag van de Afsluitdijk in 2007 werd gedurende het hele jaar gevierd met symposia, manifestaties, evenementen etc. onder de noemer ‘het jaar van de Afsluitdijk’.

Startdatum: 01-05-2007

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 57.063,00

Website: www.afsluitdijk.net

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland