Projecten

Programma-management Duurzame Energie

Duurzame energie heeft in de Kop van Noord-Holland de aandacht. Veel projecten richten zich geheel of gedeeltelijk op het opwekken of op het gebruik van duurzame energie. Kansrijke projecten echter komen soms niet volledig tot hun recht omdat de initiatiefnemers niet over voldoende managementcapaciteiten beschikken. Een aantal projecten hebben dan ook extern management aangeboden gekregen. Enkele uitgevoerde projectwerkzaamheden zijn: het maken van een duurzame energiescan voor een biomassavergister, het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van nieuwe windparken en het schrijven van een plan van aanpak voor de energievoorziening van bezoekerscentrum Michaëlshof

Initiatiefnemers

In opdracht van Projectbureau Kop & Munt en het Gewest Kop van Noord-Holland heeft het bureau Trilance in energie, ecologie en economie een programma-management voor duurzame energie projecten opgesteld.

Voordelen

Projecten die bijdragen aan een sociaal economische versterking van de Kop van Noord-Holland die duurzaam met energie omgaan, krijgen professioneel management aangeboden. Trilance geeft ondersteuning in de organisatorische processen van een project en in het nemen van marktinitiatieven, geeft begeleiding bij het werven van financiële middelen, motiveert en stuurt daar waar nodig en houdt de voortgang en effecten van de uitvoering in de gaten.

Bijzonderheden

De sterke uitgangspositie van de Kop van Noord-Holland als het gaat om onderzoek naar en het toepassen van duurzame energie, is opvallend. In deze regio is er voldoende ruimte voor het opwekken van windenergie, zijn er belangrijke biomassa-reststromen beschikbaar, is een kennisconcentratie aanwezig met name bij het ECN en niet onbelangrijk de politiek is in de ontwikkelingen rondom duurzame energie geïnteresseerd.

Startdatum: 01-11-2001

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 22.974,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland