Projecten

Slide 1

Noordhollandse Energie Coƶperatie (NHEC)

Startdatum: 01-01-2009

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 50.000,00

Website: www.nhec.nl

Noordhollandse Energie Coƶperatie (NHEC)

Schone energie van eigen bodem is het uitgangspunt van de NHEC. Als organisatievorm is de coöperatie gekozen om de eigen inwoners van de provincie en met name De Kop van Noord-Holland te betrekken bij het verduurzamen van hun eigen woonomgeving. Een coöperatie heeft geen winstoogmerk, geen beloningssysteem voor bestuurders en aandeelhouders en voert uit wat de leden in grote lijnen voorstellen.

De NHEC is een uit idealisme opgerichte handelsonderneming in energie. Zij levert gas en groene stroom die wordt opgewekt in de bio-energie centrale van de Huisvuilcentrale in Alkmaar. Particuliere huishoudens en bedrijven in heel Nederland kunnen lid en/of klant worden. De tarieven zijn zeer gunstig door de kleine organisatie met lage bedrijfskosten. De leden zijn ook de ambassadeurs van de coöperatie die grotendeels voor de klantengroei zorgen.

Ambitie
De NHEC heeft als doel duurzame energieopwekking in Noord-Holland te stimuleren en te realiseren waardoor de regio minder afhankelijk is van het buitenland. Met schone energie van eigen bodem wordt geen aanspraak gemaakt op de steeds schaarser worden fossiele brandstoffen, blijven de energietarieven ook in de toekomst betaalbaar, wordt er werkgelegenheid gegenereerd door het uitvoeren van eigen energie opwekkende projecten en blijft de kennis en opbrengst van de energieopwekking in eigen regio.

Eind 2012 verwacht de NHEC 2.500 afnemers en een kostendekkende organisatie te hebben.

Resultaten
De NHEC is in 2009 opgericht, levert sinds medio 2010 schone energie van eigen bodem en levert al via 1.300 aansluitingen aan 650 klanten.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland