Projecten

Nieuwe schone brandstof voor transport over land en water

In 2002 heeft een brainstormsessie plaatsgevonden over het thema voortstuwen van schepen op het Wad door middel van duurzame energie. Het resultaat was de opstart van het project Transitie naar biobrandstoffen voor transport over land en water. Na veel voorbereidend werk gedaan te hebben in samenwerking met regionale partners en na een bedrijfsbezoek aan een fabriek in Zweden waar synthetische Fischer-Tropsch (FT) diesel wordt geproduceerd, kwam het project in moeilijk vaarwater terecht. De regionale partners haakten om verschillende redenen af.

Trilance, New Energy Docks gesteund door het projectbureau Leader + zijn van dit project de initiatiefnemers. Samen met Shell, de Caterpillar motorenleverancier Pon Power en TESO, de veerdienst die van Den Helder naar Texel v.v. vaart, is het project van koers veranderd. De Gas to Liquids Fuel is een zeer schone diesel die door Shell ontwikkeld en getest is. De productie van deze GTL Fuel vindt plaats in Maleisië.

De Koninklijke veerdienstmaatschappij TESO, heeft de hulpmotoren van zijn nieuwste boot door Pon Power geschikt laten maken voor het gebruik van GTL Fuel. De missie van TESO is om duurzaam om te gaan met het milieu van hun werkgebied. De TESO vaart over het Marsdiep, dat het unieke natuurgebied het Wad scheidt van de Noordzee.
In het najaar van 2007 voer de TESO uit met hulpmotoren die draaiden op GTL Fuel. Dit was een wereldprimeur. De Dokter Wagemaker veerboot vaart als het eerste maritieme object op deze nieuwe schone brandstof. Het experiment is geslaagd!

Initiatiefnemer
Trilance en New Energy Docks.

Voordelen
Het gebruik van alternatieve transportbrandstoffen zorgt ervoor dat de uitstoot van kooldioxide vermindert, het klimaat en het milieu minder belast worden, dat er zuiniger omgegaan wordt met de voorraad ruwe aardolie en dat de Westerse wereld minder afhankelijk hoeft te zijn van olieproducerende staten.

De bijzondere kwaliteiten van GTL Fuel zijn:
- geen uitstoot van zwaveldioxide en 20% minder uitstoot van roetdeeltjes (fijn stof), de zware
  zwarte rookpluimen zijn verdwenen.
- het hoge waterstofgehalte in de brandstof dringt het motorgeluid met 50% terug.
- de CO2 uitstoot kleiner is.
- er geen sprake is van zeewatervervuiling omdat de brandstof biologisch afbreekbaar is.

Behalve dat het milieu gespaard wordt, heeft de gebruiker ook economisch voordeel: de periode tussen de onderhoudsbeurten wordt verlengd.

Bijzonderheden
De Europese Unie heeft gesteld dat in 2010 het aandeel van biobrandstoffen 5,75% moet zijn en voor 2020 geldt een aandeel van 10%. De TESO is nu, samen met Pon Power, bezig om de hoofdmotoren voor GTL Fuel geschikt te maken. Een volgende stap is dat GTL wordt vervangen door BTL, Biomass to Liquids Fuel, oftewel van Eco-Fit naar Bio-Fit. Naast de milieuvoordelen die bij beide brandstoffen hetzelfde zijn, heeft BTL Fuel ook een klimaatvoordeel, namelijk de uitstoot van broeikasgassen is minder waardoor de mate van opwarming van de aarde geringer wordt.

Startdatum: 01-01-2005

Looptijd: 2,5 jaar

Leader bijdrage: € 72.840,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland