Projecten

www.meldpuntwoonruimte.nl

Een onderzoek naar de aard en omvang van het huisvestingsprobleem onder seizoenarbeiders, met name in het bloembollenvak, heeft uitgewezen dat de vraag naar en het aanbod van woonruimte voor seizoenarbeiders onvoldoende op elkaar aansluit. Behalve in de Kop van Noord-Holland speelt dit specifieke huisvestingsprobleem ook in andere regio's van Nederland maar een algemene oplossing was nog niet gevonden. Het ontwikkelen van een internetplatform zou een uitkomst kunnen bieden. De werkgevers in de bloembollensector wilden dit wel een kans geven.

De speciale internetsite voor het aanbod van en de vraag naar woonruimte heeft dus een experimenteel karakter. Huiseigenaren, horeca-ondernemers en pensionhouders werden via een publiekscampagne met advertenties en brochures gevraagd hun aanbod aan tijdelijke woonruimte op te geven.

De internetsite is eenduidig van opzet zodat de informatie overzichtelijk en aantrekkelijk aangeboden wordt. Op verschillende manieren kan er naar een overeenkomst tussen vraag en aanbod worden gezocht. Als er een match gemaakt is dan ontvangen beide partijen specifieke contactgegevens. Een zoekopdracht kan voor een (on)bepaalde tijd opgegeven worden zodat elke nieuwe aanmelding die in de opgegeven periode binnenkomt, gescreend wordt met de aanvraag.

Initiatiefnemers

De stuurgroep Huisvesting Seizoenarbeiders en de werkgevers binnen het bloembollenvak.

Voordelen

Een zakelijke server 'huisvest' (hosting) de site zodat de website zonder vertraging en vervuiling (seks, games, mp3 etc.) opgeroepen kan worden. De site biedt ook een optimale snelheid bij het gebruik van de zoek- en woonprofielen en het screenen van de vraag- en aanbodgegevens.

Bijzonderheden

De ambitie van de stuurgroep is dat www.meldpuntwoonruimte.nl een goed voorbeeld is van een zeer gebruikersvriendelijke site. Seizoenarbeiders vinden vooral werk in de agrarische sector terwijl men juist in die bedrijfstak nog voornamelijk gebruik maakt van traditionele netwerken door middel van persoonlijk contact. Het gebruik van internet zal voor velen nog niet een dagelijkse bezigheid zijn. Een goede ervaring met internet kan er dan voor zorgen dat de interesse voor en de acceptatie van het medium toeneemt. Op deze manier kan dit internetplatform een bijdrage leveren aan de digitale professionalisering van het agrarisch ondernemerschap.

Startdatum: 01-05-2003

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 10.000,00

Website: www.meldpuntwoonruimte.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland