Projecten

Innovatieve toeristische ontwikkelingen aan de kust

De Kop van Noord-Holland heeft veel maar lang niet alles. Strand, zee en duinen, wandel- en fietspaden, horizonten, Hollandse wolkenluchten, frisse lucht, rust en ruimte, een attractiepark, musea, cultuurhistorische gebouwen en monumenten, beschermde dorpsgezichten en een netwerk van binnenwateren voor de kleine watersport. Toch is het niet voldoende en bovenal, het is onvoldoende bekend.
Weliswaar blijven veel mensen die de Kop wel hebben ontdekt jaarlijks terugkomen. Het verblijfstoerisme bestaat dan ook voor meer dan de helft uit herhalingsbezoek.
Toeristische ondernemers vinden dit een te wankele basis voor de continuïteit van hun bedrijf. Nieuw publiek, seizoensverlenging, en een vernieuwing van het toeristisch aanbod met een attractieve elk-weervoorziening staan op hun wensenlijstje. Een aantal toeristische ondernemers hebben in samenwerking met de gemeente, de natuurorganisaties, de regio VVV Kop van Noord-Holland, ECN, de agrarische sectoren en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gekeken naar de vraag: Hoe kan het imago van de Kop van Noord-Holland versterkt worden?

Initiatiefnemers
De Participantenvereniging Zijpe, een vereniging van toeristische ondernemers. Het is een toeristisch overlegorgaan voor de gemeente en de Regio VVV Kop van Noord-Holland.

Voordelen
Door de inzet van de Texel Academie is vanuit een geheel nieuwe invalshoek gekeken naar het  toeristisch product in de Kop en met name in de gemeente Zijpe waar de toeristische sector een van de drie economische pijlers is. De werkgelegenheid die het toerisme genereert is globaal in beeld gebracht; zo ook de sterke en zwakke elementen van het gebied en specifiek die van het toeristisch aanbod. Na het bundelen van de ideeën van alle betrokken partijen werd duidelijk in welke richting het gebied zich kan ontwikkelen. De toeristische ondernemers zijn zich bewust dat de agrarische sector en de natuur ook hun aandeel hebben in het kustgebied. Hiermee is dan ook rekening gehouden bij het bedenken van uitdagende innovatieve projecten die het toerisme moeten bevorderen en de belevingswaarde van een vakantie in de Kop van Noord-Holland vergroten.

Bijzonderheden
De Texel Academie, specialist in praktisch gerichte duurzame innovatie, heeft het gehele proces begeleid. De dertig deelnemers uit Zijpe hebben twee weekenden op Texel doorgebracht. Geïnspireerd door het eilandgevoel hebben ze grenzeloos gefantaseerd over het verbeteren en aanvullen van het toeristisch product Zijpe met behoud van de karakteristieken van de Kop. Ruim dertig ideeën zijn de revue gepasseerd, zes daarvan hebben de eindstreep gehaald en zijn opgenomen in de toekomstvisie die officieel aan de gemeente Zijpe is gepresenteerd. In de nabije toekomst worden de zes ideeën door verschillende werkgroepen verder uitgewerkt.

Startdatum: 01-07-2004

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 12.000,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland