Projecten

Slide 1

Het Waddengebied gaat voor goud en een goudomrande beleving

Startdatum: 01-03-2009

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 202.699,00

Website: www.waddengoud.nl

Het Waddengebied gaat voor goud en een goudomrande beleving

Het Waddengebied is een bijzonder stukje Nederland. Sinds 2004 wordt het keurmerk Waddengoud gevoerd voor duurzame Waddenproducten en -diensten. Het heeft het Waddengebied een sterke reputatie en goede naamsbekendheid opgeleverd.

Het keurmerk Waddengoud is niet voorbehouden aan streekeigen producten maar kan ook worden verleend aan accommodaties en toeristische diensten waarbij gastvrijheid een belangrijk criterium is.

Ambitie
Met het verbreden van Waddengoud wordt gewerkt aan het versterken van de concurrentiepositie van het Waddengebied. Een totale Waddenbeleving wordt verkregen door de paradepaardjes van elk Waddeneiland voor dezelfde marketingwagen te spannen.

Resultaten
In de afgelopen twee jaar zijn de wensen van de ondernemers onderzocht. Een actieprogramma met negen projecten is het resultaat.

  • 1. Duurzaam toerisme, rustig genieten van bijvoorbeeld Waddeneigen muziek en poëzie in een historisch Waddenpand.
  • 2. Acht Texelse restaurants zijn in 2011 bekroond met het Waddengoud keurmerk.
  • 3. Gastvrije horeca die streekeigen producten serveert en doorverwijst naar Waddengoud gecertificeerde toeristische diensten en accommodaties.
  • 4. De totale Waddenbeleving creëren met kunst, cultuur en streekeigen producten op een bijzondere locatie.
  • 5. Duurzame visserijketen van vis, schelp- en schaaldieren verrijken met een breder assortiment en een professionele distributie.
  • 6. Nieuwe ketens van streekeigen producten ontwikkelen en certificeren.
  • 7. Het Waddengebied als totaalproduct promoten en vermarkten.
  • 8. Goed ondernemerschap is goud waard maar daaraan moet wel worden gewerkt. Adviseren, begeleiden, micro-investeringssubsidie verlenen, professionaliseren en innoveren zijn hierbij de sleutelbegrippen.
  • 9. Het merk Waddengoud moet bij het publiek meer associaties oproepen dan alleen kwalitatief goede streekeigen producten en vis.
  • 10. Het Waddengoud certificeringssysteem onderwerpen aan de keurmerktoets van de Raad van Accreditatie voor het behoud van kwaliteit en geloofwaardigheid.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland