Projecten

Slide 1

Floratuin, bloembollenpromotiepunt in de Kop

Startdatum: 01-11-2011

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 100.000,00

Website: www.floratuin.com

Floratuin, bloembollenpromotiepunt in de Kop

Het Noordelijk Zandgebied in de Kop van Noord-Holland is met 4.500 ha het grootste, aaneengesloten bloembollengebied ter wereld. Er worden veel verschillende soorten bollen geteeld en klaargemaakt voor de export. De bloembollensector staat zowel maatschappelijk als economisch onder grote druk. Innovatieve teelten en verduurzaming van de teelt kan de positie van de sector verstevigen.

De Floratuin wordt deels gevuld en onderhouden door de telers in het Noordelijk Zandgebied. Iedere teler die een bijzondere soort teelt, kan zijn bollen in de Floratuin tot bloei laten komen. Zo is de Floratuin de showroom van het bollenvak in de Kop.

In de Floratuin in Julianadorp wordt al jaren een uniek assortiment bolbloemen getoond. In het voorjaar staat de Kop in bloei wat een prachtgezicht oplevert waarvan veel toeristen genieten. De tuin trekt jaarlijks 15.000 bezoekers waaronder ook telers, exporteurs en toeleveranciers.

Ambitie
De bollentelers willen innovatie, duurzaam telen en promotie centraal stellen met als doel de afzet een impuls te geven. De Floratuin wordt hiervoor met 1 ha vergroot en uitgebreid met een schuur en een ontvangstruimte. Verwacht wordt dat het grotere assortiment het aantal bezoekers in 2012 laat stijgen naar 25.000 per jaar.

Resultaten
Behalve een groei in het bezoekersaantal en het creëren van een elk-weervoorziening voor toeristen, zullen er ook 10 bijeenkomsten voor studieclubs worden georganiseerd en 4 presentaties plaatsvinden waarin de onderzoeksresultaten worden belicht.

De uitbreiding van de Floratuin zal meer werkgelegenheid opleveren, met name voor vrouwen. Zij kunnen de rondleidingen verzorgen en in de ontvangstruimte als gastvrouwen en verkopers van bloemen optreden.

 

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland