Projecten

Slide 1

Energiezuinig vacuĆ¼mdrogen van bloembollen

Startdatum: 01-01-2010

Looptijd: 4,5 jaar

Leader bijdrage: € 89.859,00

Website:

Energiezuinig vacuĆ¼mdrogen van bloembollen

De bloembollensector wordt geconfronteerd met stijgende energiekosten. Bloembollen moeten worden gedroogd om ziektes en schimmels geen kans te geven. Juist dat droogproces vergt veel tijd en energie. Nieuwe droogtechnieken kunnen tot 50% energiebesparing opleveren doordat het proces minder tijd kost en de vacuüminstallatie door innovatieve toepassingen minder energie vraagt. De mobiele droogmachines raken met deze nieuwe techniek uit de gratie. 

Ambitie
Bij een grootschalige implementatie in de Kop van Noord-Holland kan de vacuüminstallatie van grote betekenis zijn bij het terugdringen van de CO2 uitstoot. Ook levert deze technologische ontwikkeling een kwaliteitsverbetering op in het logistieke proces wat weer een vermindering van de exploitatiekosten tot positief gevolg heeft. De bloembollensector heeft in het belangrijkste bloembollenproductiegebied ter wereld een groot innovatief vermogen.

Resultaten
De proefinstallatie is in mei 2011 onder veel belangstelling gedemonstreerd aan het vak en aan de pers. In juli heeft de vacuüminstallatie tulpenbollen gedroogd die daarna zijn geplant. De eerste testresultaten van deze nieuwe techniek worden verwacht in het voorjaar van 2012 tijdens het rooiseizoen van de tulpenbollen. Pas dan kan worden bekeken of het vacuümdrogen de bloembollen inderdaad vrij heeft gehouden van ziektes en schimmels en welk rendement de techniek heeft opgeleverd.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland