Projecten

Slide 1

Eendenkooi ‘t Zand

Startdatum: 01-07-2006

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 113.000,00

Website:

Eendenkooi ‘t Zand

In het dorp ’t Zand in de gemeente Zijpe ligt een 400 jaar oude eendenkooi. Vroeger was het vangen en verkopen van eenden een belangrijke bron van inkomsten want de zandgronden rondom het dorp vormden een onvruchtbaar gebied. In 1985 heeft Landschap Noord-Holland de vervallen eendenkooi gekocht en er een bezoekerskooi van gemaakt. Het bezoekerscentrum werd gevestigd in een oude stolp waarvan het vierkant gestut werd door hergebruikte telefoonpalen!
Dit verouderde onderkomen belemmerde Landschap Noord-Holland in haar ambitie om van de eendenkooi een Natuur Informatie Centrum te maken waar grote aantallen bezoekers ontvangen en voorgelicht kunnen worden.

Het nieuwe Natuur Informatie Centrum is in het eerste weekend van juni 2007 voor het publiek geopend. Enkele honderden mensen kwamen een kijkje nemen. De officiële opening vond een paar weken later plaats op 20 juni. De eendenkooi is gepresenteerd als het groeidiamantje in het Noord-Hollandse landschap. De plek heeft een rijke natuur en cultuur en biedt rust. Een aantrekkelijke plaats voor de toeristen en recreanten en de bewoners van de Kop van Noord-Holland. De Eendenkooi ’t Zand is een uitbreiding van het aanbod van elk-weervoorzieningen in de toeristische kuststreek langs de Noordzee.

Initiatiefnemer
Stichting Landschap Noord-Holland, eigenaar van de eendenkooi en bezitter van het bijbehorende kooirecht.

Voordelen
Vanuit het Natuur Informatie Centrum worden in verschillende seizoenen thema-excursies gehouden. De  rondleidingen hebben als thema: insecten, vleermuizen, waterdieren en flora. De omringende weilanden zijn interessante weidevogelgebieden en het aangrenzende Kooibos verhoogt de landschapswaarden. Het gebied kan ook de functie van waterberging krijgen, een verantwoordelijkheid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Bijzonderheden
In Noord-Holland zijn nog dertien eendenkooien over van de ruim honderd die er ooit waren. De Eendenkooi ‘t Zand is de enige bezoekerskooi. De voorlichting die de bezoeker hier krijgt via informatiezuilen, een expositie van kooikersattributen en een digitale presentatie, gaat dus ook over de eendenkooien in de rest van Noord-Holland.
Het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met de educatieve dienst van Ecomare op Texel. De eendenkooi ’t Zand ontvangt al jarenlang schoolklassen voor excursies.

In de Eendenkooi ’t Zand worden de eenden gevangen om ze te ringen voor wetenschappelijk onderzoek.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland