Projecten

Duurzame Warmtevoorziening Bedrijventerrein Kolksluis

Op het betrekkelijk kleine bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand in de gemeente Zijpe is men eind september 2005 begonnen met het aanleggen van een gesloten warmtecircuit bestaande uit warmtepompen, een asfaltcollector en buizen voor het opwekken en transporteren van duurzame warmte.
De warmte wordt uit een watervoerende laag in de bodem (aquifer) gehaald met behulp van een warmtepomp. Deze warmte wordt ’s winters voor verwarming van de vijf aangesloten bedrijfsgebouwen gebruikt. Het afgekoelde water stroomt vervolgens weer in de bodem terug zodat de watervoerende laag niet uitgeput raakt. Een installatie die gekoppeld is aan een asfaltcollector zorgt ervoor dat, met name in de zomer, warmte uit het asfalt gehaald kan worden die in een collector wordt opgeslagen. In de koude periode geeft de collector de warmte af aan het afgekoelde water in de bodem. De warmtepomp verwarmt het water verder tot 40° C en transporteert het warme water naar de bedrijven. Het gesloten circuit heeft geen CO2 uitstoot.

Initiatiefnemers
Gemeente Zijpe en de ondernemers van de Bedrijvengroep Kolksluis.

Voordelen
In Nederland is dit het eerste project waarbij de warmte uit de bodem en uit het asfalt wordt gehaald én waarbij meerdere bedrijven zijn aangesloten op het systeem. Het kleine bestaande bedrijventerrein Kolksluis waar de bedrijven al voorzien zijn van een CV-ketel, heeft de primeur van een dergelijk duurzaam warmtesysteem in Nederland.
De vijf deelnemende bedrijven op Kolksluis hebben na aanleg van het warmtesysteem de CV-ketel nauwelijks meer nodig. De energieprijs kan in de loop van tijd 5% lager uitvallen dan de aardgasprijs dus het systeem levert een aanzienlijke besparing op. Het gesloten circuit zorgt ervoor dat op jaarbasis 50 ton minder CO2  uitgestoten wordt. Het is dus milieubewust ondernemen; deze hoeveelheid CO2 wordt namelijk uitgestoten bij het gasverbruik voor een warmtelevering aan 21 huishoudens.

Bijzonderheden
De gemeente Zijpe die financieel heeft bijgedragen aan de haalbaarheidsonderzoeken en de vijf deelnemende bedrijven doen in eerste instantie mee uit milieuoverwegingen. Voor de bedrijven staat de besparing op de energiekosten op de tweede plaats.
De vijf ondernemers (Houtbouw ’t Zand, VoortTrans, Ed Janssen Landbouwmechanisatie, Schouten Elektrotechniek, Oostwouder Tank & Silobouw) hebben zich verenigd in de Stichting Duurzame Warmte Kolksluis. Deze stichting heeft een 10-jarig leasecontract afgesloten met het uitvoerende bedrijf Kodi Energiebesparende Technieken uit Heerhugowaard. Beide partijen zijn bereid om het risico van eventuele kinderziektes te dragen. Na tien jaar is de stichting eigenaar van het duurzame warmtesysteem.
De provincie Noord-Holland heeft een belangrijke rol gespeeld in het vinden en aanboren van extra subsidiebronnen.

Startdatum: 01-08-2002

Looptijd: 4 jaar

Leader bijdrage: € 129.970,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland