Projecten

Duurzame visserij op het Wad

De kwaliteiten van de Waddenzee worden breed uitgemeten met name door de natuurorganisaties die het nog steeds meest ongerepte natuurgebied van Nederland als zodanig in stand willen houden. Voor de vissers wordt het echter steeds moeilijker om hun brood op het Wad te kunnen blijven verdienen. Menselijk medegebruik van het unieke open landschap blijft wel mogelijk maar onder stringente voorwaarden. Innovatief denken is een vereiste, een hele uitdaging voor de traditioneel ingestelde vissers. Stichting Waddengroep helpt hen daarbij met het geven van informatie over onderzoeksgegevens van de visserij, over de passie en motivatie van de natuurminnaars en over de verkoopmogelijkheden van vis als gecertificeerd streekproduct. De inbreng van de vissers is hun vermogen om tot haalbare oplossingen te komen. De natuur kunnen ze aan, dat bewijzen ze hun hele leven al, dus grillige economische ontwikkelingen kunnen ze ook de baas. Het roer moet om, dat is duidelijk.

Initiatiefnemer
Stichting Waddengroep

Voordelen
De bundeling van krachten maakt het mogelijk om de ambachtelijke, kleinschalige gemengde visserij op het Wad te behouden. De vissersboten die ingericht zijn om meerdere soorten vis te kunnen vangen, hebben de kans om zich te specialiseren in het vangen van seizoensvis. Dit is een vorm van duurzame visserij omdat het beheer van de visstanden erdoor wordt verbeterd en vislocaties niet kapot gevist worden. Het komt de kwaliteit van de visvangst ook ten goede zodat de kritische consument aan zijn trekken komt. Tevens brengt kwaliteitsvis in een niche markt meer geld op; een compensatie voor de visquota.

Bijzonderheden
De Waddengroep is gespecialiseerd in het certificeren en vermarkten van streekproducten. Het assortiment landbouwproducten wil de Waddengroep uitbreiden met vis en schelpdieren van het Wad. De vissoorten harder, zeebaars, paling en tong komen voor certificering in aanmerking evenals de kokkel, garnaal en mossel. Uiteraard gaan ook hier de kosten voor de baat uit maar met een certificaat in de hand kunnen de lokale vissers de overheden bewijzen dat zij zuinig zijn op het Wad, wat natuurlijk niet vreemd is als het om hun eigen werk- en leefomgeving gaat!

Startdatum: 01-11-2004

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 220.107,00

Website: www.waddengoud.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland