Projecten

Duurzame kwaliteitsvis, van het net tot op het bord

De ambachtelijke visser heeft als ambitie om op een duurzame manier te vissen en om de consument te laten weten dat hij een eerlijk visproduct koopt. Deze ambitie is waar te maken maar dan moet de visketen worden ingekort en de consument uitgebreider geïnformeerd.

De vis heeft een verhaal en dat moet verteld worden. Waar, wanneer, hoe en door wie is hij gevangen? De ambachtelijke visser wil vissen in een gezonde zee en heeft oog voor zijn leefomgeving, de visstand, de klimatologische ontwikkelingen, de seizoenen, de zeebodem, de vogels, de zeezoogdieren en het zeemilieu. De consequentie is wel dat het dan gaat om kleinschalige visserij dat ook nog een gezinsinkomen moet opleveren.

De visketen transparant maken en verkorten kan alleen als de beroepsvisser naast het vissen andere activiteiten uitvoert. Het verhaal van de vis moet door hem worden verteld. Het verkorten van de keten is mogelijk als de visserman zelf op de markt gaat staan.

Het project heeft tot doel om de duurzaam gevangen regionale kwaliteitsvis te verkopen via de boerenmarkten en de natuurwinkels. Op de boerenmarkten in Amsterdam en Utrecht staat nu wekelijks een viskraam met een seizoensvariatie aan visaanbod zoals harder, zeebaars, oesters, langoustines, poon, schar, wijting, krabbepoten, spiering, waddengarnalen en pijlinktvis. Uit zoetwater gevangen zijn snoekbaars, rode baars, karper en snoek. Niet elke visser mag verkopen, hiervoor zijn vakdiploma’s voor de vishandel nodig.

Initiatiefnemer
Stichting De Noordzee in samenwerking met een vissersechtpaar, initiatiefnemers in de uitvoering.

Voordelen
De duurzame en behoedzame manier van vissen levert de visserman tijd op doordat er minder bijvangst wordt opgehaald. De werkomstandigheden aan boord verbeteren hierdoor want met bijvangst wordt ook rotzooi bedoeld dat in zee drijft en op de zeebodem ligt.

De tophoreca in Amsterdam en omstreken heeft interesse getoond in de kwaliteitsvis van de kleinschalige visser op de Noord- en in  de Waddenzee. Een groep vissers is uitgenodigd om voor de topkoks een presentatie te geven. Het resultaat is dat deze koks  nu alleen gerechten met seizoensvis op de menukaarten hebben staan.

Bijzonderheden
Een vissersechtpaar heeft het project gestalte gegeven door aan de slag te gaan. Het is allemaal begonnen op het Wad met de vangst van harder en zeebaars. Met deze seizoensvangsten zijn ze op de boerenmarkten gaan staan en hebben de handel langzaam maar zeker uitgebreid naar een groter assortiment. Behalve de vis ligt er ook een folder op de tafel met het verhaal van de harder en de zeebaars, en de consument wordt geattendeerd op het bestaan van de site goedevissers.nl.
Medio 2007 hebben 12 vissers zich al bij het project aangesloten.

Startdatum: 01-04-2006

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 100.000,00

Website: www.goedevissers.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland