Projecten

Slide 1
Slide 1

Dorpsbouwmeester

Startdatum: 01-01-2012

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 20.000,00

Website: www.dorpsbouwmeester.nl

Dorpsbouwmeester

Met fantasie en creativiteit de dorpen in de Kop beschermen en verlevendigen is het doel van het project Dorpsbouwmeester. Een naam die de associatie heeft van een ambacht en die past bij de dorpen die al eeuwenlang bestaan. Deze culturele verscheidenheid en rijkdom moet behouden blijven maar niet op een museale manier. De dorpen in de Kop hebben altijd een economische en sociaal maatschappelijke functie gehad. De bewoners toen en nu leven, werken en feesten in hun dorp waardoor elk dorp een eigen bestaansrecht en karakter heeft ontwikkeld.

Met een herbestemmingsprijsvraag en een symposium wil dit project ambitieuze en prikkelende plannen aangereikt krijgen waar gemeentebesturen hun voordeel mee kunnen doen. Dorpspandjes, al of niet vervallen, en historische plekken in de dorpskernen nieuw leven inblazen door met andere ogen naar de mogelijkheden te kijken, biedt perspectief voor het gehele dorp en daarmee de regio.

Ambitie
Het project heeft twee componenten. Beide hebben het doel het behouden en zo nodig versterken van de eigenheid en vitaliteit van de dorpen.

  • 1. Het organiseren van een herbestemmingsprijsvraag met als resultaat negen uitdagende ideeën voor bestaande dorpskernen.
  • 2. Deze negen ideeën presenteren en bediscussiëren tijdens een symposium.

 

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland