Projecten

Digids, het Texelse bijdehandje

Al jaren verhuurt EcoMare een PDA apparaatje (persoonlijke digitale assistent) om in het aangrenzende Duinpark een wandeling te maken. Het publiek, met name gezinnen en groepen, vinden het een leuke en leerzame manier om via een gps systeem de natuur te ontdekken. De digitale aanpak om bezoekers - en vooral jeugd - aan het wandelen te krijgen, bleek een schot in de roos te zijn. Mensen leren weer te wandelen en te kijken en vinden het ook een plezierige tijdsbesteding. Een verdere verfijning van het bijdehante apparaatje was dan ook een logisch vervolg.
Zie op deze site de projecten Decentrale Informatiepunten op Texel voor meer informatie over de PDA.


De digitale gids, de Digids, werd ontworpen en getest. Het uiteindelijke doel is dat er vier wandelingen - waaronder ook een wandeling voor rolstoelers - op de Digids gezet wordt. De informatie over de natuur wordt afgewisseld met kleine opdrachten. Twee wandelingen zijn door schoolgaande jeugd getest. In het najaar van 2006 hebben de kinderen van de basisschool De Hoge Berg op Texel een proefwandeling gemaakt. Met de testresultaten in de hand, hebben de ontwikkelaars zich de vraag gesteld van hoeveel informatie en spelelementen wil en kun je op de Digids kwijt.
In de nazomer van 2007 heeft een schoolgroep uit Avenhorn, provincie Noord-Holland, een nieuwe wandeling uitgeprobeerd. Een van de belangrijkste aandachtspunten van deze test is dat het wandelen in een groep teveel omgevingsgeluid geeft om de Digids nog goed te kunnen horen.

Initiatiefnemer
EcoMare, centrum voor wadden en Noordzee beter bekend als zeehondencentrum op het Waddeneiland Texel.

Voordelen
Behalve de duinenrij aan de westkust van Texel, zijn er nog meer interessante wandelgebieden op het eiland waar veel over te vertellen valt. De Digids kan handig zijn om ook die plekken te ontdekken. De andere Waddeneilanden hebben aangegeven interesse te hebben in de publieksgerichte digitale ontwikkelingen op Texel. Het voordeel op Texel is dat EcoMare al een betrouwbaar verhuurstructuur heeft. In andere gebieden moeten initiatiefnemers van begin af aan het project opstarten.

Bijzonderheden
De landelijke natuurorganisatie IVN heeft vergaande interesse in het Digids project. Het IVN wil deelnemers aan het project ‘Water voor Later’ in de Nederlandse natuurparken op pad sturen met een PDA op zak. De digitale informatie wordt toegespitst op de klimatologische aspecten in de natuur die gevoelig zijn voor klimaatsveranderingen.

Startdatum: 01-02-2006

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 45.913,00

Website: www.ecomare.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland