Projecten

Decentrale informatiepunten op Texel

Het Nationaal Park 'Duinen van Texel' beslaat de gehele westkust van het eiland en heeft een lengte van ruim 25 kilometer. Een schitterend gebied met een grote aantrekkingskracht voor wandelaars en fietsers. In dit uitgestrekte Nationaal Park is er echter maar één informatiepunt, het bezoekerscentrum bij EcoMare. Om het gebied optimaal te kunnen beleven is het noodzakelijk dat bezoekers van de duinenrij op meerdere punten voorzien kunnen worden van informatie.

Behalve natuurinformatie wordt er ook algemene informatie gegeven zoals de vertrektijden van lijndienstbussen, fietsverhuur, horeca, uitgaansmogelijkheden, evenementen en openingstijden van bezienswaardigheden. Het toeristisch product Texel moet het voornamelijk hebben van het landschap en de natuur. De kwaliteit van het toeristisch aanbod kan verhoogd worden door de bezoeker beter in te lichten over wat ze waarnemen en juist op die plaatsen waar de informatiebehoefte bestaat.

De informatiepunten zullen ondergebracht worden bij bedrijven of organisaties zodat er enige vorm van toezicht aanwezig is. Het is de bedoeling dat voor de zomer 2004 vier informatiepunten operationeel zijn.

Initiatiefnemers

Stichting Duurzaam Texel en specifiek; Staatsbosbeheer, EcoMare, Natuurmonumenten, VVV Texel en gemeente Texel.

Voordelen

Veel informatie die anders op verschillende plaatsen op Texel te verkrijgen is, komt samen op de nieuwe informatiepunten. Het is dus voor de toerist simpeler om aan informatie te komen zowel algemene als specifiek plaatsgebonden informatie. Zo loopt de toerist bijvoorbeeld de fietsverhuur om de hoek niet meer mis en komt hij of zij er op tijd achter dat twee straten verderop een wandelpad begint. Er is meer en dichterbij informatie beschikbaar. Het scheelt onnodig heen en weer rijden en maakt de plaats waar je op dat moment bent interessanter. De bedoeling is het systeem verder over het eiland uit te breiden en ze zelfs te installeren op locaties zonder toezicht

Bijzonderheden

De informatiepunten zijn niet alleen voor de toeristen van belang, ze zijn ook een service voor de 13.000 eigen inwoners. Het systeem wordt vanuit het centrale bezoekerscentrum aangestuurd en inhoudelijk up to date gehouden.

Startdatum: 01-01-2003

Looptijd: 1.5 jaar

Leader bijdrage: € 112.000,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland