Projecten

Slide 1

De Roode Eenhoorn, een thuis in Nieuwe Niedorp

Startdatum: 01-06-2011

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 50.000,00

Website: www.deroodeeenhoorn.nl

De Roode Eenhoorn, een thuis in Nieuwe Niedorp

Een bijzonder woon-zorgproject voor acht mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die zelfstandig willen wonen. Het voormalige café-restaurant De Roode Eenhoorn is een historisch pand dat in het centrum van Nieuwe Niedorp ligt. De locatie is bepalend voor het slagen van het project omdat alle grote dorpsactiviteiten om en nabij het pand plaatsvindt, zoals Floralia, triatlon, kielemarkt, kermis, nazomeren en de kerstmarkt. Het is voor de integratie van de bewoners de beste plek omdat zij zowel binnen- als buitenshuis gemakkelijk aan het dorpsleven kunnen deelnemen. Het gebouw biedt voldoende ruimte om er andere activiteiten in te organiseren voor de bewoners, dorpsgenoten en andere doelgroepen.

Ambitie
Het realiseren van een woon-zorgcomplex met acht appartementen, een woning voor een beheerdersechtpaar, een gemeenschapsruimte en een gelagkamer en het behouden van een provinciaal monument in het hartje van het karakteristieke Nieuwe Niedorp zijn aspecten van de ambitie van de Stichting De Roode Eenhoorn. De restauratie zal op een duurzame manier worden uitgevoerd.

Stichting ZorgSaam zal voor dit woon-zorgproject 5 tot 7 gekwalificeerde mensen in dienst nemen, inclusief het beheerdersechtpaar. Ook zullen ongeveer 25 vrijwilligers een bijdrage gaan leveren aan het leven in De Roode Eenhoorn.

Resultaten
De omgevingsvergunning en offertes zijn aangevraagd en de bestemmingswijziging is goedgekeurd. Rond de jaarwisseling kunnen de sloop en het archeologisch onderzoek worden gestart. Eind 2012 zal de oplevering plaatsvinden.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland