Projecten

De Nieuwe Nes, bezoekerscentrum voor natuur, milieu, landschap en archeologie

In 1992 heeft de overheid een beroep gedaan op gemeenten en bewoners om een Lokale Agenda 21 op te stellen en uit te voeren. De internationale Unctad conferentie van de Verenigde Naties heeft de aanzet gegeven. In de gemeente Schagen waren al jarenlang organisaties bezig om de kwaliteit van het leefmilieu te behouden en te verbeteren. De gebrekkige huisvesting van deze organisaties was de aanleiding om samen toekomstplannen te maken die in 2001 definitief werden. Een nieuw onderkomen en bezoekerscentrum waarin alle vier de organisaties worden gehuisvest, zou worden gebouwd. Het samenwerkingsverband werd zelfs genomineerd voor de Nationale Toekomstprijs 2001.
Rondom het bezoekerscentrum de Nieuwe Nes worden interessante tuinen aangelegd. De thema’s zijn: vlinders, vogels, kruiden, water en kleine beestjes. Ook worden een kinderboerderij en speelplaatsen gerealiseerd.
De Nieuwe Nes zal een attractieve en inspirerende ontmoetingsplek zijn voor de buren (de bewoners van de op loopafstand liggende zorgcentra), de eigen inwoners van Schagen en van die uit de regiogemeenten, toeristen en recreanten. Met een educatief programma worden de scholen benaderd. De mogelijkheid om met wisselende tentoonstellingen en een gevarieerd activiteitenprogramma met lezingen, excursies en exposities meer bezoekers te trekken dan voorheen, geeft de Nieuwe Nes bestaansgrond. Het doel is om jaarlijks 18.000 bezoekers te trekken.

Initiatiefnemer
Stichting CNME De Groenling waartoe ook de vogelwerkgroep Tringa behoort, Historische Vereniging Schagen e.o., Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland en Stichting Kinderboerderij Schagen.

Voordelen
De gemeente Schagen ziet in de bouw van De Nieuwe Nes een aanleiding om de directe omgeving op te knappen. De verouderde beschoeiing van de vijver wordt weggehaald en in overleg met de Nieuwe Nes wordt een natuurlijke oever aangelegd.
Het bundelen van kennis van de vier deelnemende organisaties biedt een goede uitgangssituatie om het publiek breed te informeren over de wetenswaardigheden van de eigen woonomgeving op het gebied van fauna, cultureel erfgoed, historie en archeologie, milieu en natuur en landschap. Het met alle zintuigen beleven van de eigen woon- en leefomgeving is het uiteindelijke doel van de inspanningen van de partners.
De Nieuwe Nes zorgt ervoor dat zes mensen met een beperking een plek hebben om te werken, dieren te verzorgen, actief en creatief te zijn.

Bijzonderheden
Vroeger liep het Schoenmakerspad in deze buurt. Het was een verhoogd liggend pad met aan beide zijden een greppel. De Historische Vereniging Schagen wil via een testgleuf het voormalige tracé zoeken om het Schoenmakerspad in ere te herstellen.
Op de plek van het bezoekerscentrum aan de Nes stond vroeger een boerderij. Het vierkante centrumgebouw van de Nieuwe Nes is een verwijzing naar deze stokoude boerderij waar achter een hoge vierkante hooischuur stond.
De Nieuwe Nes is een CO2 neutraal modelgebouw.

Startdatum: 01-01-2007

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 113.500,00

Website: www.vogelwerkgroeptringa.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland