Projecten

www.bulbsfromholland.nl

Het grootste aaneengesloten bloembollen productiegebied ter wereld ligt in de Kop van Noord-Holland. Het milde zeeklimaat en de hoogwaardige zandgronden, de zogenaamde geestgronden, zijn hier debet aan. Hier worden de speciale soorten, het kleingoed en de ziekte gevoelige bolsoorten geteeld. In de Lentetuin Breezand wordt elk jaar in het eerste weekend van maart het assortiment getoond. Een vaktentoonstelling met allure waar ook het grote publiek van mag meegenieten.
De inzenders, ongeveer zestig kwekers die hun beste soorten en noviteiten showen in het door henzelf ingerichte tuinvak, willen graag de belangstelling voor hun bolbloemen langer vasthouden dan de duur van de Lentetuin. Met de site Bulbsfromholland is de Lentetuin gedigitaliseerd en is dus het gehele jaar door te bezoeken. De kwekers kunnen ook via het internet verkopen en service verlenen in de vorm van het geven van  teeltadviezen als afnemers daarom vragen.

Initiatiefnemer
Stichting BOB, Bureau Ondersteuning Bloembollensector Noordelijk Zandgebied.

Voordelen
De inzenders van de Lentetuin Breezand krijgen meer waar voor hun geld doordat ze hun assortiment het gehele jaar door wereldwijd kunnen aanbieden. De site bulbsfromholland onderscheidt de inzender van de niet aan de Lentetuin deelnemende kwekers. De verwachting is dat als het internetplatform bulbsfromholland sucesvol is, meerdere kwekers gebruik willen maken van deze handelsmogelijkheid. Hieraan gekoppeld is deelname aan de Lentetuin Breezand. Op deze manier zijn er jaarlijks voldoende inzenders om een kwalitatief  hoogwaardige tentoonstelling te organiseren.

Bijzonderheden
De Lentetuin Breezand bestaat in 2005 een kwart eeuw. De organisatie heeft economische laagtij altijd op tijd weten te keren. Ook in dit jubileumjaar heeft het bestuur de economische malaise kunnen weerstaan door de nieuwe economie binnen te halen. De agrarische sector staat bekend als een behoudende sector waarin veranderingen traag op gang komen. Het digitaliseren van de vaktentoonstelling Lentetuin Breezand rekent met dit imago af, in ieder geval voor wat betreft de bloembollenteelt.

Startdatum: 01-05-2003

Looptijd: 2 jaar jaar

Leader bijdrage: € 11.500,00

Website: www.bob-nz.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland