Projecten

Biotel, biologisch telen en leren

In de Kop van Noord-Holland zijn de bollen- en groenteteelt omvangrijk. Deze teelten hebben een grote economische waarde. Juist door de grootschaligheid van deze teelten, is het belangrijk dat agrariërs die helemaal of deels de omslag van gangbaar naar biologisch telen willen maken, de mogelijkheid krijgen om dat te doen met zo min mogelijk risico’s. Aan biologische landbouw plakken namelijk nog steeds nadelen, zoals inkomensverlies tijdens de lange omschakelperiode, hoge arbeidskosten en een kleine afzetmarkt. Consumenten vinden biologisch boeren wel belangrijk maar laten dat niet zien in hun koopgedrag. Veelal vinden ze biologische groenten en fruit er niet aantrekkelijk uitzien omdat deze niet helemaal gaaf zijn en/of ze vinden de producten te duur. Zowel de beeldvorming van de niet-biologische teler als die van de consument komen niet geheel overeen met de werkelijkheid.

Het project Biotel wil hier door kennisoverdracht verandering in aanbrengen. Het hoofddoel van dit project is het verzamelen en bundelen van teeltkennis en kennis over financieel-economische aspecten van het omschakelen en van de productie. In de Kop van Noord-Holland is veel teeltkennis aanwezig van zowel biologische landbouw op klei- als op zandgrond. In de Proeftuin Zwaagdijk wordt deze kennis aangeboden aan de agrariërs en aan de leerlingen van de agrarische opleiding van het Clusius College. De demonstratievelden dienen dus ook als scholingsmateriaal.

Het Clusius College gebruikt de kennis die via het project Biotel beschikbaar komt, voor het samenstellen van lespakketten zodat behalve praktijklessen ook theorielessen over de teeltmethoden en over de voorschriften die gelden in de biologische landbouw, gegeven kunnen worden. Een agrarisch product is namelijk alleen biologisch als de productie ervan aan bepaalde wettelijke regels voldoet en een keurmerk heeft. Zie voor meer informatie www.skal.com 

Initiatiefnemer
Vakgroep Biologische Land- en Tuinbouw LTO-Noord in samenwerking met werkgroep Biologische Boeren Noord-Holland LTO-Noord.

Voordelen
Proeftuin Zwaagdijk is binnen de agrarische sector een gewaardeerde gesprekspartner. Zo heeft de Proeftuin ook contacten in de markt. Het consumentengedrag op de markt van biologische producten wordt nauwgezet gevolgd. Het blijkt dat de consument bereid is om een hogere prijs te betalen voor een product dat er aantrekkelijk en goed uitziet. Het oog wil immers ook wat, zeker op voedsel gebied. Binnen de biologische landbouw wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de presentatie en daarmee aan het imago van de producten.
Een ander voordeel is dat een aantal agrariërs niet willen omschakelen maar wel geïnteresseerd zijn in de milieuvriendelijke teelttechnieken waarmee in de biologische landbouw wordt gewerkt. Die technieken die ook in de gangbare teelt bruikbaar zijn, passen zij dan wel toe. Op deze manier zijn agrariërs die regulier telen toch bewust bezig met het milieuvriendelijker maken van hun bedrijfsvoering.

Bijzonderheden
Een aantal telers schakelen deels over naar biologische landbouw. Sommige technieken gebruiken ze ook voor hun gangbare teelten waardoor ze hun gehele bedrijf duurzamer maken. Deze agrariërs, vaak grote spelers op de markt en in het bezit van een Skal-bereiderscertificaat, huren andere biologische telers in om voor hun te produceren. Op deze manier kunnen zij snel en goed inspelen op de markt en kan er een breder assortiment worden aangeboden.

Startdatum: 01-08-2006

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 59.504,00

Website: www.skal.com

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland