Nieuwe LEADER-programmaperiode (2023-2027)

De aanvraagperiode voor de huidige LEADER is bijna afgelopen. Vanuit de Kop en West-Friesland is er belangstelling voor een vervolg van LEADER. De provincie Noord-Holland heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor het schrijven van een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Deze vormt straks de basis voor de uitvoering en de projecten. Ook wordt weer een Lokale aanjaag- en adviesgroep (LAG) gevormd. Lees hier meer over de nieuwe LEADER periode.

 

LEADER gaat door in de Kop

Het plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER heeft in de afgelopen periode in de Kop van Noord-Holland gedraaid en mooie resultaten afgeleverd, zo’n 30 projecten werden uitgevoerd. Vanuit de Kop is er belangstelling om ook in de periode 2023-2027 weer met LEADER aan het werk te gaan. De eerste stappen daarvoor zijn het schrijven van een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) en het samenstellen van een Lokale Actiegroep (LAG).

 

Succesvolle startbijeenkomst op 23 februari 2023

Zo’n zestig bewoners, ondernemers en organisaties uit de Kop van Noord-Holland en de regio Westfriesland namen deel aan de startbijeenkomst in Wieringerwerf. Het verslag vind je hier [link naar verslag in padlet Tijdlijn]

 

Gebiedsproces om samen een plan te maken

Voordat er concrete projecten kunnen worden ingediend, gaan bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en lokale overheden in de komende maanden eerst gezamenlijk een plan voor hun regio maken. Als dit plan wordt goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland kan er vanaf eind dit jaar subsidie voor innovatieve projecten worden aangevraagd; projecten die bijdragen aan een aantrekkelijker platteland, bevordering van werkgelegenheid en/of een inclusieve samenleving. Wil je meer informatie of wil je meedoen? Kijk dan hier: 

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland