LEADER-NSP 2023-2027

LEADER KvNH loopt af – LEADER in de Kop gaat echter door in de volgende periode!

De aanvraagperiode voor de huidige LEADER is bijna afgelopen. Vanuit de Kop is er belangstelling voor een vervolg van LEADER. De provincie Noord-Holland heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor het schrijven van een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Deze vormt straks de basis voor de uitvoering en de projecten. Ook wordt weer een Lokale aanjaag- en adviesgroep (LAG) gevormd.

 

Vervolg van LEADER – iedereen kan meedoen!

Om tot de LOS te komen, wordt nu een gebiedsproces opgestart, waarin iedereen die interesse heeft kan deelnemen. Dat kan vanuit een organisatie, bedrijf, dorpskern, bewonersgroep of als individu zijn. Lees verder.

 

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland