LEADER-NSP 2023-2027

LEADER KvNH gaat door!

In november 2023 is groen licht gegeven door de provincie aan LEADER Kop van Noord-Holland om de Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) uit te voeren. 

 

Bekijk hier alle actuele informatie en planning. 

 

Download hier het Openstellingsbesluit.

 

Naast LEADER-subsidie andere publieke bijdragen? - Lees dit goed!

In de LOS staat dat per project, naast de LEADER-subsidie, een private financiële bijdrage moet worden geleverd. Er is gebleken dat dit moet zijn private of andere bijdrage. Dit wordt nog aangepast (vergt een besluit van GS). Zolang dit niet is aangepast, raden wij ten stelligste af om een aanvraag in te dienen waarin naast de LEADER-bijdrage publieke fondsen worden aangesproken. 

 

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland