LEADER West-Friesland

Westfriesland wordt in de komende programmaperiode ook LEADER-gebied!

 

Kijk hier voor meer informatie.

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland