Projecten

Slide 1

Nieuw Bezoekerscentrum Agriport - Bezoek Agriport A7

Startdatum: 01-08-2018

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 200.000,00

Website:

Nieuw Bezoekerscentrum Agriport - Bezoek Agriport A7

Het bezoekerscentrum bij prestigieuze glastuinbouwgebied Agriport A7 is ontstaan vanuit ondernemers om inwoners en bedrijven uit de regio te informeren over de activiteiten binnen het Agriport-gebied. En met succes! De belangstelling is zowel lokaal als internationaal enorm toegenomen. Veelal vanuit universiteiten en touroperaters uit het buitenland is er toenemende interesse om kennis te nemen van de hoogwaardige groene teelt, de inzet van duurzame energie, de toenemende vestiging van datacentra en de samenwerking tussen diverse bedrijven in de keten van producent tot consument.

Waar er in de eerste jaren slechst zo'n 1.000 bezoekers per jaar werden ontvangen is dat inmiddels gegroeid tot ruim 7.000 met een prognose naar 12.000. Om de groeiende belangstelling goed te kunnen bedienen wordt er gewerkt aan een nieuw bezoekerscentrum, die beter is ingericht op deze aantallen. Het nieuwe bezoekerscentrum beschikt ook over vergader- en lesruimte waar het onderwijs en het bedrijfsleven uit de regio gebruik van kan maken om over uiteenlopende duurzema thema's op Agriport kenns te kunnen delen. Door de verwachte toename aan de te ontvangen leerlingen en studenten van MBO, HBO en universiteiten wordt de regio ook beter onder de aandacht gebracht en wordt er een impuls gegeven aan de arbeidsmarkt.

De totale investeringen in het nieuwe bezoekerscentrum bedragen zo'n € 600.000, vanuit LEADER Kop van Noord-Holland wordt € 200.000 bijgedragen.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa inversteert in zijn platteland