Nieuws

Waddenfonds trekt € 500.000,-- extra uit voor lokale projecten 03-01-2019

Het Waddenfonds trekt voor het komend jaar € 500.000,-- extra uit voor subsidiëring van kleinschalige en vernieuwende projecten die de lokale vitaliteit in het Waddengebied versterken. Het beschikbare bedrag voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) komt daarmee op een totaal van één miljoen euro.

 

Naast een verdubbeling van het subsidiebedrag is ook de aanvraagperiode flink verlengd. Initiatiefnemers van plannen kunnen nu tot en met vrijdag 13 december 2019 met een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds terecht. Per project kan er maximaal € 50.000,-- worden aangevraagd.

 

Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Plannen die de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het Waddengebied versterken, komen mogelijk voor subsidie in aanmerking.

 

De regeling kent veel raakvlakken met LEADER Kop van Noord-Holland. Zowel thematisch als geografisch. Grotendeels overlapt het gebied waarin je de subsidie kunt aanvragen. BInnen het LEADER gebied gaat het dan om Texel, Den Helder en binnen Hollands Krroon enkel de voormalige gemeenten Anna Paulowna en Wieringen.
 

Het Waddenfonds heeft het afgelopen jaar aan meerdere lokale projecten in Noord-Holland Noord een BLI-subsidie toegekend.

  • €6.500 voor opwaardering Kunstwerk Kijk over de Dijk in Noord-Stroe op Wieringen
  • €24.500 voor het opzetten van een Cranberry expertisecentrum op Texel
  • €10.000 voor de reizende Tentoonstelling "Helderse Helden" van Reddingsmuseum Dorus Rijkers in Den Helder
  • € 43.500 voor realisatie ontmoetingspunt/werkschuur voor het Nautisch Erfgoed bij de Historische Hoek in de haven van Den Oever (tevens onderdeel van het LEADER-project 'Toerisme bij de Vis'
     

Indien u meer informatie wilt kunt u kijken op www.waddenfonds.nl of neemt u contact met ons op: leader@nhn.nl

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa inversteert in zijn platteland